Regn

Vatten på källargolv

På grund av september månads regniga inledning är trycket och nivån på grundvattnet extremt högt – högre än på flera år. Detta har medfört att vatten trängt upp genom golvet i källargången intill tvättstuga 3 på Gibraltargatan.

Vattennivån varierar, men vi vill uppmana alla som rör sig i källaren att vara extra försiktiga på grund av halkrisken.

Om nivån inte sjunker inom kort kommer styrelsen att undersöka möjligheterna att installera ytterligare grundvattenpumpar etc.