Kallelse – Stämma 2023
2023-04-23

Ordinarie föreningsstämma torsdag 1 juni klockan 18:45. Plats: Chalmers HC2.

Extrastämma 30 mars
2023-03-15

Extrastämma 30 mars

Avgiftshöjning från mars 2023
2022-12-09

Månadsavgiften höjs med 15 % från och med kvartal 2 2023.

Tätning av infravärme-timer
2022-05-29
OVK-Rensning/Rening
2022-05-13
Beställ bredband

it@johanneberg1937.se

Lägenhetsutdrag, pantsättning, betalningar
Lägenhets- och medlemsuppgifter
Tel 010-442 20 00 alt boendeservice.gbg@hsb.se

Föreningen köper in medlemsregister som tjänst från HSB Göteborg. I detta ingår att alla medlemmar har tillgång till kundservice som hjälper till med frågor om lägenhetsutdrag, månadsavgift, pantsättning, betalningar mm