Avgifter 2024
2023-11-10

Höjningen av månadsavgiften 2024 blir 6 %.

datoranvändare
Nya kontaktvägar felanmälan och fastighetsservice
2023-10-16
Kallelse – Stämma 2023
2023-04-23

Ordinarie föreningsstämma torsdag 1 juni klockan 18:45. Plats: Chalmers HC2.

Extrastämma 30 mars
2023-03-15

Extrastämma 30 mars

Tätning av infravärme-timer
2022-05-29