Kallelse – Stämma 2023
2023-04-23

Ordinarie föreningsstämma torsdag 1 juni klockan 18:45. Plats: Chalmers HC2.

Extrastämma 30 mars
2023-03-15

Extrastämma 30 mars

Avgiftshöjning från mars 2023
2022-12-09

Månadsavgiften höjs med 15 % från och med kvartal 2 2023.

Tätning av infravärme-timer
2022-05-29
OVK-Rensning/Rening
2022-05-13