red and white fire hydrant beside white wall
översyn av brandlarm
2021-10-13

I början av oktober fick fick vi ett felaktigt larm från en rökdetektor på vinden. Det var dessbättre ingen brand, men en översyn kommer ske för att kontrollera anläggningen och förebygga framtida falsklarm.

Lufta element för att aktivera värmen
2021-10-13

Efter balkongprojektets rörarbeten har det samlats mycket luft i värmesystemet. Den måste ut för att elementen ska fungera. Använd en elementnyckel och släpp ur luften ur alla element. Åtgärden kan behöva upprepas då luftfickorna flyttar sig genom systemet.

Internetproblem Engdahlsgatan
2021-10-12
OVk – besiktning, v.43 -Update
2021-10-08
OVk – besiktning, v.43
2021-10-04