Alla inlägg av admin

Resultat av energideklaration

Föreningens hus energideklarerades 2011-04-26. Resultatet var gott – energiförbrukningen ligger i nivå med nybyggda hus. Vi använder 112 kWh/m² och år. Liknande hus 126 – 153 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Energideklarationen bekräftar tydligt att våra investeringar och kontinuerliga arbete för lägre energiförbrukning ger avkastning.

Nya lås

Efter beslut på stämman kommer föreningen köpa in moderna lås till samtliga lägenhetsdörrar som har den äldre låstypen.

Styrelsen har skickat ut offertförfrågan till ett antal olika leverantörer.

Vi har fått indikationer på att arbetsbelastningen är hög hos låssmederna för tillfället, så vi får sannolikt leverans först efter sommaren.