photo of truss towers

Energideklaration

Energideklarationen för våra fastigheter utfördes 2011-04-26.

Våra hus använder 112 kWh/m² och år,
varav el 11-13 kWh/m².

Liknande hus 126 – 153 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är utförd.

Ventilationskontrollen är godkänd.