Pantsättning

Bostadsrättsföreningen köper in administration av pantsättning och pantregister från HSB Göteborg. Ingen notering i lägenhetsregistret sker förrän pantförskrivningsavgiften är betald.

Vid pantsättning debiteras en avgift för att täcka administrationskostnaden.

Kontakta HSB Göteborg för mer information.

Boendeservice via telefonnumret 010-442 20 00 eller på e-post boendeservice.gbg@hsb.se

Handlingar ang. pantsättning skickas direkt till vår leverantör HSB Göteborg

Lämna gärna adressen nedan till din bankkontakt för snabbaste handläggning. Bostadsrättsföreningens org.nr. och fastighetsbeteckningar hittar du här.

HSB Göteborg
Överlåtelser och pantsättning
Box 311 11
400 32 Göteborg

Mer om pantsättning och avgifter

Bostadsrättsföreningen äger rätt enligt stadgarna och bostadsrättslagen att ta ut en pantförskrivningsavgift. Av förarbeterna till lagen framgår det att en lämplig storlek för pantförskrivningsavgiften är ca 1 procent av ett basbelopp.

Det finns två typer av pantförskrivningar: – pantnotering vid nytt lån – pantnotering vid omsättning av lån. Kreditinstitut och banker kräver likvärdiga handlingar vid nya såväl som vid omsättning av lån. Därför måste vi ta ut en pantförskrivningsavgift även vid omsättning av lån.

Följande sker vid en pantsättning

  • kontroll av ägare till bostadsrätten
  • kontroll av tidigare lån och notering av detta på panthandlingen
  • notering av långivare i lägenhetsregistret (namn, adress, kreditnr)
  • kuvertering och utskick av den av två firmatecknare undertecknade panthandlingen tillsammans med registreringsbevis
  • arkivering av kopian av panthandlingen
  • information till bostadsrättshavaren och kreditgivaren att notering har skett
  • kontakt med berörda kreditgivare och bostadsrättshavare