red blocks on brown wooden table

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först få en skriftlig ansökan godkänd av styrelsen. Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel nytt samboförhållande, studier eller arbete på annan ort. Hyr du ut din lägenhet utan godkänd ansökan har föreningen rätt att säga upp dig för avflyttning.

Den som hyr din lägenhet i andra hand ses som din hyresgäst och du ses som hyresvärd. Du har fortfarande fulla ansvaret som lägenhetsinnehavare och mellan dig och din hyresgäst gäller hyreslagen, därför bör ni upprätta ett skriftligt hyresavtal.

Bostadsrättsföreningen är inte part i hyresavtalet och har inga synpunkter på vilken hyra ni avtalar. Den som hyr en lägenhet – även om hyresvärden är en privatperson – kan begära att hyran sänks om hyresnämnden skulle anse nivån ”oskälig”. Vad som är skäligt avgörs inte av dina verkliga kostnader för lägenheten utan av bland annat marknadsvärde och generella räntenivåer i samhället. Kontakta hyresnämnden eller jurist för att få information av vilken nivå som är rimlig.

Ladda ned blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

Blankett Andrahandsupplåtelse