text

Sophantering

Källsortering av hushållssopor

Här är några saker vi gemensamt måste tänka på för att allt ska fungera tillfredsställande:

  • Fyll påsarna för matavfall max till hälften – annars går de sönder i sopnedkastet vilket ökar risken för råttor, insekter och andra skadedjur.
  • Sopsystemet består av två typer av sopor; biologiskt/kompostavfall och restavfall. Biologiskt/kompostavfall är bl a matrester och slängs i en speciell papperspåse. Papperspåsar hämtas i tvättstugorna. I restavfallet slängs det som inte kan sorteras som kompost eller återvinnas vid återvinningsstationerna.
  • Tryck på den gröna knappen märkt ”Kompost” och vänta någon sekund före du slänger papperspåse med komposterbart avfall.
  • Glas, papper, metall, hårdplast, kartong och tidningar får ej slängas i sopnedkasten. Återvinningsstationer finns på Lindströmsgatan eller Gibraltargatan.
  • Observera att det inte får förekomma någon form av plast i det biologiska/komposterbara avfallet.

Grovsopor slänges i container

Föreningen har inget grovsoprum. Fyra gånger per år beställer föreningen in en container. Förvara grovsopor i ert källarförråd och släng i containern. Miljöfarliga sopor t.ex. kylskåp, TV-apparater, färg o.dyl. får inte slängas i containern. Dessa körs till kommunens avfallsåtervinning i Högsbo. Det är även möjligt att via Kretsloppskontoret för en kostnad beställa hämtning av kasserade vitvaror.

För Er som behöver slänga grovsopor under övriga tider under året, ber vi Er att besöka kommunens återvinningsplats i t.ex. Högsbo.

Ring Kretsloppskontorets kundtjänst för information om avfallshantering 031 – 368 27 00 eller e-post: kundservice@kretslopp.goteborg.se