Stadgar

Stadgarna uppdaterades under våren 2006 för att bättre stämma med medlemmarnas önskemål och gällande lagstiftning.

2021 kommer föreningsstämman ta ställning till ett nytt förslag till stadgar. Nedan finner du de stadgar som gäller just nu. Se stämmohandlingarna om du letar efter förslaget till nya stadgar.

Ladda ned stadgarna i PDF-format:

Stadgar