Stadgar

Stadgarna uppdaterades 2021-2022 för att bättre stämma med medlemmarnas önskemål och gällande lagstiftning.

Stadgarna är godkända av två föreningsstämmor, men uppdateringen hos Bolagsverket är ännu inte slutförd.

Ladda ned stadgarna i PDF-format:

Stadgar