Stadgar

Stadgarna uppdaterades 2021-2022 för att bättre stämma med medlemmarnas önskemål och gällande lagstiftning.

Stadgarna är godkända av två föreningsstämmor och registrerade hos bolagsverket 2022-10-17.

Ladda ned stadgarna i PDF-format:

Stadgar