Stadgar

Stadgarna uppdaterades under våren 2006 för att bättre stämma med medlemmarnas önskemål och gällande lagstiftning. Styrelsen presenterade ett utkast till nya stadgar som lämnades på remiss hos medlemmarna under hösten 2005. Förslaget till nya stadgar godkändes sedan av två stämmor under första halvåret 2006.

Ladda ned stadgarna i PDF-format:

Stadgar