Energi och miljö

Föreningens värmeanläggning lagrar sekund för sekund statistik över temperaturer, värmeförbrukning mm. Värdena används i första hand för att styra värmeanläggningen, t.ex. så att elementen får lagom varmt vatten beroende på utomhustemperatur, men de kan också användas för spåra eventuella läckage och för att utvärdera energibesparande åtgärder.