2 person wearing blue denim jeans

Att tänka på vid renovering

Här samlar vi viktiga tips för dig som ska renovera lägenheten. Tveka inte att kontakta styrelsen – i första hand fastighetsansvarig – om du har frågor.

 • Kvaliteten på arbetena som utförs i din lägenhet påverkar inte bara försäljningsvärdet för din lägenhet. Om skador – till exempel brand eller vattenläcka – uppstår och du renoverat lägenheten eller exempelvis installerat en handdukstork eller diskmaskin på ett icke-fackmannamässigt sätt kan du bli utan ersättning från ditt försäkringsbolag och skyldig att betala skadestånd till bostadsrättsföreningen och/eller dina grannar.
 • Var rädd om trapphuset. Skydda vid behov väggar, golv och ledstänger när du bär in byggmaterial eller möbler. Du måste själv städa bort byggdamm, sågspån och liknande som din renovering lämnar i trapphuset.
 • Koppla inte fläktar till husets centrala ventilation
 • Var rädd om lägenhetens TV-uttag – ledningen går vidare till grannen och får inte kapas eller kopplas ur.
 • Respektera tiderna i föreningens ordningsregler när du borrar, sågar eller utför andra bullriga arbeten. Koncentrera dessa arbeten till så avgränsade tider som möjligt.

Tillstånd från styrelsen

För vissa arbeten är det obligatoriskt att först informera och inhämta styrelsens tillstånd. Några exempel:

 • Ändring av bärande väggar/konstruktioner
 • Arbeten som påverkar ventilation – t.ex. kök och badrum
 • Byte eller flytt av radiatorer
 • Avstängning av vatten eller el

Informera grannarna

Renoveringsarbeten medför ljud som hörs i hela byggnaden. Så länge det inte rör sig om borrning av ett enstaka hål – informera ALLTID grannarna. Det kan räcka med ett enkelt anslag i trappuppgångarna. Tänk på att det inte hörs bara i din trappuppgång – sätt upp anslag i husets alla fem uppgångar.

Informera:

 • Vem renoverar? – ange namn, lägenhet och telefonnummer där du kan nås
 • Dagar och tidpunkter för bullriga arbeten
 • Om trapphuset är nedskräpat – när sker städning?
 • Tider för avstängning av vatten.
 • När beräknas de delar av renoveringen som påverkar grannarna vara helt avslutad?