close-up photo of SPMTE color bars

TV-kanaler

Bostadsrättsföreningens analoga basutbud upphörde 2013-01-31. Via lägenhetens antennuttag distribueras kanalerna från det digitala marknätet. Kanalerna nedan kan du se utan programkort förutsatt att du har en kompatibel TV/Box.

Beställning av TV-kanaler

Via ditt TV-uttag kan du med en modern TV alt. digital-TV-box och ett programkort få in hela utbudet av kanaler som sänds via DVB-T(2). Föreningens medlemmar har tillgång till rabatterade priser. Kontakta Boxer på 0771-73 74 75 för mer information eller beställning. Uppge id NW00035. Det går tyvärr inte att beställa till de rabatterade priserna direkt via webbsidan nedan.

Information om kanalpaketen hittar du på http://www.boxer.se/.

Antennservice

Om du har problem med din digitala mottagning – kontakta i första hand Boxers kundtjänst. Om Boxer inte har möjlighet att lösa problemet – felanmäl till styrelsen så skickar vi vid behov ut reparatör. Bostadsrättsföreningen bekostar reparationen i antennätet utanför din lägenhet. Skador på kabel och uttag inuti lägenheten bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

Tips vid felsökning

  • Säkerställ att du gjort en digital kanalsökning (DVB-T/2). Om TV:n hamnat i analogt läge kan det medföra att få eller inga kanaler visas.
  • Är antennsladden och lägenhetens uttag OK? Inte klämd, skadad vid renovering eller liknande

Lägenhetens TV-uttag

Var rädd om din lägenhets TV-uttag vid renovering, målning och tapetsering. TV-antennledningarna är seriekopplade vilket innebär att om du skadar uttaget i din lägenhet drabbas även dina grannar av sämre bild.

TV via bredband

Föreningens bredband fungerar bra med de flesta streamingtjänster. Använd sladd framför wifi för bästa funktion.

Analoga kanaler

Det analoga basutbudets upphörande innebar att att service av de analoga delarna i föreningens TV-nät upphörde. Fungerande utrustning har dock inte tagits bort. Det innebär att några kanaler fortsatt att fungera under flera år, men det inte aktuellt att återuppta analog distribution när delarna slutar fungera.