Extrastämma 30 mars

För att behandla initiativ kring fordonsladdning och parkeringsregler kallar vi till en extrastämma 30 mars.

Torsdag 30 mars. Incheckning från 18:00. Vi vill uppmana alla deltagare att ansluta i god tid så att stämman kan starta klockan 18:30. Om du inte kan eller vill ansluta digitalt finns det även möjlighet att delta på plats i styrelserummet, källaren på Gibraltargatan 19C.

Avgiftshöjning från mars 2023

I arbetet med budget för 2023 beslutade styrelsen att höja månadsavgiften från och med kvartal 2 – det vill säga de avier som skickas ut i mars. Den beslutade höjningen är på 15 % vilket innebär en återgång till den avgiftsnivå föreningen hade i mitten av 00-talet. Efter 2006 sänktes avgiften på grund av ändrade skatteregler och har därefter legat på samma nivå de senaste 10 åren.

Föreningen har fortsatt en hög soliditet och ett kassaflöde som täcker den löpande driften, men årets kostnadsökningar på områden som el, reparationer och fastighetstjänster saknar motstycke och har urholkat möjligheterna att göra tillräckligt stora avsättningar för framtida underhåll. Belåningen i föreningen är låg och resultatet påverkas bara marginellt av de stigande räntorna. Däremot medför ränteläget att vi behöver bygga upp en större underhållsfond framför att planera för lånefinansierat underhåll.

Tätning av infravärme-timer

Elfast kommer tillbaka 9e och den 14e juni från kl 07-09 för att täta infravärme-timers. Detta i förebyggande syfte då vissa (två tror jag) har fått fukt i sig och gått sönder. Om man inte kan vara hemma då så ber vi er lämna en nyckel till Bosse Mattson.

Engdahlsgatan 4B, Lägenhet: 081, MattsonOBS våning 4! (det finns en till Mattson på våning 2)

OVK-Rensning/Rening

I December 2021 genomfördes en obligatorisk ventilationskontroll av alla lägenheter i föreningen. Resultatet av denna var en lista med mindre och i vissa fall större brister i respektive lägenhet.

De lägenheter som hade noterats med större brister har blivit ombedda att åtgärda dessa inom 6 månader. Nu sex månader senare, i Juni 2022 kommer Bovent VVS utföra Rensning och justering av alla lägenheter utifrån OVK-protokollet. Detta är nödvändigt för att föreningen ska få en godkänd OVK.

Bovent VVS kommer lappa alla trappuppgångar med datum för när de behöver access till er lägenhet. Om du inte kan vara hemma den dagen så ber vi er att ge en nyckel i Bosse Mattsson (fastighetsansvarig) senast 1/6-2022

Vid frågor kring åtgärder så ber vi er kontakta Stefan Unger på Bovent VVS direkt.

bovent.stefan@gmail.com

mobil:0704 416293

Adress för nycklar:

Engdahlsgatan 4B, Lägenhet: 081, Mattson

OBS våning 4! (det finns en till Mattson på våning 2)

Sök styrelseuppdrag

Bostadsrättsföreningens styrelse söker nya medlemmar. Arbete i styrelsen ger dig möjlighet att påverka ditt boende, innebär tillgång till utbildningar och kan vara ett värdefullt tillägg i ditt CV. Det är också en utmärkt möjlighet att redan under studierna tillämpa färdigheter från utbildning vid exempelvis Handels eller Chalmers. Uppdragen är arvoderade.

Styrelsearbetet ger dig möjlighet att utveckla kunskaper inom många områden:

  • Praktisk och strategisk fastighetsförvaltning
  • Ekonomi
  • Inköp och uppföljning av avtal med leverantörer
  • Juridik
  • Kommunikation och mötesteknik
  • IT och energieffektivisering

Styrelsen sammanträder 10-12 gånger per år – av tradition onsdagkvällar. Styrelsen ansvarar för bostadsrättsföreningens förvaltning mellan stämmorna. Uppdragen innehåller allt från långsiktig planering av ekonomi och drift av föreningens teknik till skademinimering och beställning av akuta reparationer.

Kontakta styrelsen på styrelse1937@johanneberg.com eller valberedningen med din intresseanmälan – allt som behövs är en kort presentation med några rader om dig själv och vilka områden du är intresserad av att arbeta inom.

Elfast Nyckel sync

Hej, detta inlägg är bara relevant för dig som lämnade kompletterande uppgifter inför kommande infravärme/eluttags installation. 


I fredags så skickade Eddie på Elfast ut ett info-sms. (Se längst ner i mailet om du inte fått sms’et) För att förtydliga: Du behöver lämna in två separata nycklar, en avsedd för Elfast och en avsedd för Cleanpipe då dessa projekt kommer ske parallell i föreningen och vi vill hålla nycklarna separata mellan hantverkarna. Detta minskar risken att firmorna går in i fel lägenhet osv.


Har ni inte två nycklar att avvara så rekommenderar vi att ni tar er till Södra Vägens Låsservice (Södra Vägens LåsServis) tillsammans med den blå nyckeln och köper ytterligare en lägenhetsnyckel.   


Vi rekommendera även att ni är hemma delar av den dagen då Elfast ska in i er lägenhet så ni kan föra en dialog kring eluttags-placering osv. Om ni inte kan vara hemma den dagen så ber vi er att själva kontakta Eddie på Elfast och synka utförandet i just din lägenhet. Eddie finns även tillgänglig på plats i styrelserummet på måndag-morgon 07-08. 

Eddie Mobil: 031-797 85 21eddie@elfastgbg.se


Med vänlig hälsning,

SyrelsenJohanneberg 1937

sms’et:

”Hejsan Eddie, Elektriker hos El-fast som har fått förtroendet att installera infravärmare hos er.
Nu på måndagen den 4e kommer vi att sätta igång och har räknat med att det tar ungefär 3 veckor att färdigställa samtliga lägenheter.Vi kommer därför att behöva tillgång till er lägenhet under dessa dagar men kommer att ge er en förvarning 1 dag innan vi kommer.Våra arbetstider är 07-16.
Mellan 07-08 på måndag morgon kommer jag att sitta i styrelserummet och samla in en extra nyckel till er lägenhet och skriva under en kvittens att vi tagit emot dessa så att vi kan komma in i er lägenhet och utföra installationen.
När arbetet sedan är utfört kommer vi att lämna tillbaka nycklarna i ett kuvert i er brevlåda.Mvh EddieKoordinator hos El-fast Göteborg”

FACEBOOK-GRUPP

Vi har dragit igång en grupp “Brf Johanneberg 1937” på facebook i syfte att öka informationsspridning och grannsamverkan i föreningen. Ni kan skanna nedan QR-kod för att komma till gruppen eller söka på Brf Johanneberg 1937 direkt. Du behöver ange adress och internt lägenhetsnummer för att bli accepterad.

Balkong Infravärme Offert

Föreningen har undersökt möjligheten att installera infravärme och vägguttag för boende med balkonger och har nu fått en offert att ta ställning till. Det finns två huvudalternativ, det ena har bara vägguttag-utomhus och den andra inkluderar infravärme (Värmaren är som avses är 1000W-modellen 230V.) Offert från El-Fast Göteborg AB.

Om du har balkong och önskar delta så anmäl er lägenhet via google-formuläret.

https://forms.gle/kv66QMxS7bM81WhN8

För mer info angående typ av eluttag/värmare se materialet i vår google-drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1s8siuXoUv9-XfuM4zsJu50sIIAwmXxzd?usp=sharing

Svara senast 2022-01-31.