Status balkongprojektet

Vi arbetar just nu med att samla in svar på offerter. Om du ännu inte svarat eller varit i kontakt med oss – hör av dig till Madeleine Swedner.

Med anledning av den rådande situationen med virusspridning har styrelsen beslutat att därefter pausa projektet i den mening att vi inte går vidare med beställning som innebär att någon medlem behöver göra betalning i nuläget eller att bygget påbörjas. Anledningen är främst att medlemmar som tillhör riskgrupper tills vidare ej kan ta emot hantverkare.

Men vi arbetar som sagt vidare med alla förberedelser som är möjliga för att snabbt kunna komma igång när läget förbättrats.

Madeleine Swedner tel 0708-57 79 87

Rapport från styrelsemötet 18 mars

Med anledning av smittorisken hölls expeditionen stängd och mötet genomfördes som videokonferens.

Två överlåtelser – en ny medlem som flyttar in 28 maj och en affär där nuvarande ägare justerar sina andelar.

Arbetena med dränering på Gibraltargatan 19D närmar sig – start planerad till månadsskiftet mars-april.

Styrelsen beslutade utreda möjligheten att genomföra föreningsstämma via videomöte om det fortsatt är aktuellt att minimera fysiska möten när vi börjar närma oss kallelsedatum.

Kommunens planarbete för Gibraltarvallen

Just nu pågår planarbete för omfattande nybyggnation på våra grannfastigheter norrut.

Planen befinner sig i granskningsskedet. Det innebär att staden tar emot skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter kan lämnas senast 2020-03-18

Göteborgs stad skriver:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse vid Gibraltarvallen och utveckling av omkringliggande stråk och platser, samt att öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Planarbetet har föregåtts av ett övergripande program för Chalmersområdet, Mossen och Landala, godkänt av byggnadsnämnden 2013-06-20.

Rapport från styrelsemötet 16 januari

Inga överlåtelser sedan föregående möte. Arbetet med bokslut för 2019 påbörjas. Då intresset för balkonger även på gavlarna var stort beslutade styrelsen att göra en kompletterande bygglovsansökan.

Styrelsen beslutade genomföra dränering vid södra sidan av huset på Gibraltargatan i syfte att sänka grundvattennivån och stoppa inläckaget.

Rapport från styrelsemötet 11 december

Inga överlåtelser sedan föregående möte. Styrelsen arbetar vidare med balkongprojektet, bland annat beslutades att undersöka intresset för balkonger på gavlarna, som ej omfattas av det beviljade bygglovet. Undersökningen skall göras på ett sådant sätt att projektet ej försenas för övriga lägenheter.

Den höga grundvattennivån som medför läckor utanför tvättstuga 3 på Gibraltargatan är fortsatt ett problem. Förbättring av grundvattenpumpar har ej varit tillräckligt. Styrelsen tittar på ytterligare åtgärder.

Ny möjlighet att mäta för balkong

Intresset har varit stort för att få en mätning av lägenheten så att Balcona kan ta fram offerter till alla. Är du intresserad men anmälde dig inte i förra omgången kommer vi att göra en ny intresseanmälan för att fånga upp alla.

Balcona kommer att komma hit vid ett nytt tillfälle och erbjuda mätning av era lägenheter så att ni kan få en offert, beroende på hur många det är som är intresserade så kommer vi att ta fram exakt datum då mätningen kan ske. Vi kommer att ordna med nyckelinsamling om du inte kan närvara själv.

Är du intresserad av en mätning så vänligen skicka ett mejl till balkonger@johanneberg1937.se där du skriver ditt namn & vilket lägenhet du bor i. Skicka gärna ett mejl oavsett om du är intresserad eller inte så vi kan stämma av att ingen har missats.

Mejla gärna senast 24 november så att vi kan komma vidare i projektet.

Vid övriga frågor så vänligen kontakta mig direkt på 0708577987 eller ovan mejladress.

Tack

/ Styrelsen genom Madeleine

Datanätet fungerar åter normalt

Ett antal lägenheter drabbades av störningar i internettjänsten under tisdagen medan det fungerade normalt hos andra.

Efter felsökning tillsammans med grannföreningen kunde felet avhjälpas under kvällen. Ett hårdvarubyte hos kapacitetsleverantören medförde att justeringar i inställningar krävdes. Med dessa på plats fungerar nätet åter normalt.

Rapport från styrelsemötet 16 oktober

Balkongprojektet är åter i rörelse med ny kontaktperson hos leverantören och ny projektledare i bostadsrättsföreningen. Styrelsen välkomnar Madeleine Swedner som tagit över efter Sofia Larson.

Flera medlemmar har efterfrågat möjlighet att ladda elbilar. Styrelsen tittar på möjligheten att erbjuda detta som en option till kostnadsbaserat pris för de medlemmar som hyr parkeringsplats av bostadsrättsföreningen.