Rapport från styrelsemötet 6 maj

Två nya överlåtelser sedan föregående möte.

De sista pusselbitarna snart på plats så att de medlemmar som laddar sina bilar vid parkeringen får debitering för elen tillsammans med lägenhetens månadsavgift.

Reparationerna av dagvattenledningar samt installation av brunn vid källarporten på Lindströmsgatan 2 är igång. Beräknas klart 10 maj.

Bokslutet är klart så kallelse och stämmohandlingar kommer inom kort på hemsidan.

Rapport från styrelsemötet 3 april

Två överlåtelser sedan föregående möte.

I samband med reliningen upptäcktes dagvattenledningar i dåligt skick utmed parkeringen/hus2. Styrelsen beslutade beställa reparation plus en brunn för att förhindra att vatten samlas vid källarporten.

Vi har bokat sal HC2 på Chalmers för stämman 30 maj.

Koppartjuvar har gjort åverkan på åskledaren på hus 2. Fastighetsskötaren får i uppdrag att fixa.

Rapport från styrelsemötet 6 mars

Söndag 24 mars är det dags för en ny städförmiddag. Precis som i höstas avslutar vi omkring klockan 12 med korvgrillning. Denna gång är städdagen synkad med att vi har container på plats, så alla förutsättningar finns för framgångsrika insatser.

Årets stämma blir 30 maj, 18:45 i HC2 på Hörsalsvägen. Kallelse kommer längre fram, men notera gärna datumet i kalendern.

En cykelrensning är på gång, så se över hur du förvarar din cykel. Cykelrummen får endast användas för kompletta och trafikdugliga cyklar som används frekvent.

Rapport från styrelsemötet 7 feb

Vi är i mål med relining-projektet och genomförandet är godkänt av ett obereonde besiktningsföretag.

Alla källarförråd kan användas som vanligt igen, så under vintern/våren kommer vi arbeta med cykelrummen och källargångarna så att vi följer föreningens ordningsregler när det gäller förvaring.

Laddstolparna är i drift – kontakta Jasper i styrelsen om du vill komma igång med el till din bil.

Vi hoppas på en repris av den lyckade städdagen med korvgrillning – planen är den 24 mars.

Inriktningen är att genomföra stämma i slutet av maj. Vi väntar på besked från Chalmers om lokal finns att hyra.

Rapport från styrelsemötet 10 jan

Reliningen av huset på Gibraltargatan godkändes vid en preliminär besiktning före jul.

Sopsorteringen har krånglat i vissa uppgångar, men reparation av sopväxlarna är på gång.

Rensning av otillåten förvaring i cykelrum och källargångar drar igång när relingen är klar även på Engdahlsgatan och alla kan disponera sina källarförråd som vanligt.

Rapport från styrelsemötet 6 dec

Tre lägenheter som bytt ägare med priser i intervallet 59 – 64 tkr/kvadratmeter.

Styrelsen beslutade att komplettera avloppssystemet med ”råttstopp” även för huset på Engdahlsgatan så att råttor ej kan ta sig in i huset den vägen.

Skador och synliga armeringsjärn på husens betongsocklar kommer repareras i närtid.

De båda husens tak har inspekterats av konsult och skicket bedömdes gott. Ny inspektion om ca 5 år och inga stora åtgärder bedöms nödvändiga före det.

Städdagen med grillning var lyckad med många deltagare och mycket som blev fixat. Förhoppningsvis kan det bli en återkommande aktivitet.

Avgifter 2024

I arbetet med budgeten för 2024 beslutade styrelsen att höja månadsavgiften från och med årsskiftet. Höjningen blir 6 %.

Inflation och räntor medför att kostnadsökningarna fortsätter under 2023. Inför 2024 ser vi också ganska stora taxehöjningar – till exempel för fjärrvärmen som är en av föreningens största kostnadsposter.

Fjärrvärme

Den genomsnittliga höjningen för 2024 beräknas till 8,7%.

Vatten

Göteborgs stad beräknar att höja taxan med 14 % för den rörliga delen och 12,5% för den fasta.

Renhållning/sophämtning 

Göteborgs stad räknar med att höja taxan med cirka 12,5 % 2024.

P-platser

Styrelsen har även beslutat att göra en höjning av hyran för parkeringsplats från 250 till 325 kr/mån. Avgiften har inte justerats på många år och intäkterna behövs för p-platsernas underhåll – till exempel ny beläggning och renovering av slipersmuren. Som jämförelse är priset för boendeparkering (utan garanterad plats) 495 kr/mån år 2024.

Rapport från styrelsemötet 9 nov

En lägenhet har bytt ägare. Inga stora prisförändringar.

En avgiftshöjning bedöms nödvändig inför 2024. Mer info i separat inlägg.

Installationen av laddstolpar och underhåll av parkeringsplatserna kommer snart igång.

Reliningarbetena på Gibraltargatan är nästan klara och återställningen har börjat. Förhoppningsvis klart även på Engdahlsgatan före jul.

Planteringarna utmed Gibraltargatan är i dåligt skick – HSB kommer få i uppdrag att rensa upp.

Nya kontaktvägar felanmälan och fastighetsservice

Om något skulle behöva lagas i bostadsrättsföreningen eller i din lägenhet: använd felanmälan via medlemsservice på HSB Göteborg.

Här kan du även få hjälp med lättare hantverkstjänster som inte inkluderas av bostadsrättsföreningens underhållsansvar. Exempelvis om du önskar byta toalettstol eller enklare elarbeten. Fakturan går då direkt till dig och inte till bostadsrättsföreningen. Använd samma formulär som för felanmälan så kontaktar HSB dig.

KONTAKTVÄGAR
  1. Via webbformuläret. https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/
  2. Telefon 010-442 20 00. Öppet mellan 08:00 och 16:30.
  3. På https://mitthsb.hsb.se/ – välj “Ärenden och felanmälan”.
  4. På jourtid. Ärenden som inte kan vänta till ordinarie öppettid, till exempel en vattenläcka, ring Securitas på telefon 010-470 55 98