Avlufta element

När luft samlas i elementen blockeras vattenflödet så att den värmande effekten minskar eller försvinner. Mindre mängder luft kan också medföra att elementen ger ifrån sig störande ljud.

Det är mycket enkelt att släppa ut luften ur ett element med hjälp av en elementnyckel. Luftningsventilen öppnas moturs som en normal vattenkran. Om elementen målats utan maskering av ventilen kan det först vara nödvändigt att avlägsna färg med en syl eller annat spetsigt verktyg. Håll ett glas under ventilen för att fånga upp utströmmande vatten. Vattnet inuti elementet kan vara mycket smutsigt, så skydda väggar och gardiner. Öppna ventilen och låt den vara öppen tills all luft tömts ur elementet. När vatten strömmar ur elementet i en jämn stråle utan avbrott är det tomt på luft. Stäng ventilen.

Vissa handdukstorkar och nyare element har en typ av luftningsventil som kan vridas. Om du luftar ett element med sådan ventil – tänk på att vrida den så att hålet i ventilen är riktad mot glaset.

Elementnycklar finns att köpa hos exempelvis Clas Ohlson eller i VVS-butik.