Vanliga frågor

Försäkringar

Vilken typ av försäkring behöver man som medlem i bostadsrättsföreningen?

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg rekommenderas. Varje medlem ansvarar själv för försäkring av lägenheten enligt stadgarnas fördelning av underhållsansvaret. Fastigheten (bärande konstruktion och gemensamma anläggningar) är försäkrad i Moderna Försäkringar.

Lägenhetsnummer

Vilket nummer har min lägenhet?

På grund av myndighetskrav finns det två olika lägenhetsnummer. Nr i serien 1-102 är föreningens interna nummer – unikt för varje lägenhet och det nummer du ska ange på överlåtelsehandlingar eller om du kontaktar styrelsen. Fyrsiffriga nummer används av folkbokföringen och är bara unika inom din trappuppgång. Används vid adressändring. Båda numren finns på en skylt ovanför lägenhetsdörrens utsida.

Nycklar

Hur gör jag om jag har tappat min nyckel, behöver fler kopior, behöver tillgång till cykelrum mm?

Se sidan med information om nycklar

Lån och pantsättning

Vart skickar jag handlingar pantbrev, notering och avnotering av panter etc?

Bostadsrättsföreningen köper in pantregistrering som tjänst, så handlingarna skall skickas direkt till vår leverantör HSB Göteborg. Se sidan med information om pantsättning.

Reparationsfond

Har min lägenhet några pengar innestående i reparationsfond?

Nej. Bostadsrättsföreningen har ingen inre reparationsfond. Varje medlem ansvarar själv för finansiering av reparationer i lägenheten enligt stadgarnas fördelning av underhållsansvaret.

Måste ägaren bo i lägenheten?

Kan man köpa en lägenhet i syfte att hyra ut den till andra?

Nej. Enligt stadgarnas skall lägenheten vara ägarens bostad. En lägenhet kan dock ha delägare som ej bor i lägenheten. Det är även möjligt att hyra ut en lägenhet under en begränsad period – till exempel vid arbete eller studier på annan ort.

Planerade avgiftshöjningar

Planerar bostadsrättsföreningen att höja månadsavgiften?

Budget för kommande år utformas varje år under hösten. Då går styrelsen igenom förväntade förändringar av bostadsrättsföreningens kostnader och fastställer en avgift som bedöms täcka årets kostnader och avsättning för planerat underhåll. Innan budgetarbetet är genomfört föreligger inga planerade avgiftsförändringar. Skulle avgiftshöjning visa sig nödvändig informerar vi omgående samtliga medlemmar. Senaste avgiftshöjningen genomfördes 2005. Slopandet av dubbelbeskattning av bostadsrättsföreningar år 2007 medförde att vi kunde sänka avgifterna kraftigt år 2008 och 2009. Kostnadsutvecklingen från 2009 och framåt har hittills inte medfört något behov av avgiftshöjningar.

Planerade större renoveringar

Är det stambyte eller andra större renoveringar på gång?

Nej. Renoveringar som innebär större ingrepp inuti lägenheterna finns inte i planerna för de närmaste åren. Däremot pågår (2018) ett projekt för att utreda möjligheten att komplettera lägenheterna med balkonger.

Elavtal

Jag är nyinflyttad och elen har stängts av. Vad göra?

Du behöver som ny ägare av lägenheten ta kontakt med nätägaren Göteborg Energi och säkerställa att de har dina uppgifter. Annars stängs elen av när föregående ägares avtal löper ut. Göteborg Energis kundservice har tel.nr. 020-62 62 62.

Tomträtt

Betalar föreningen tomträttsavgäld?

Nej. Bostadsrättsföreningen äger fastigheterna.