Vanliga frågor

Försäkringar

Vilken typ av försäkring behöver man som medlem i bostadsrättsföreningen?

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg rekommenderas. Varje medlem ansvarar själv för försäkring av lägenheten enligt stadgarnas fördelning av underhållsansvaret. Fastigheten (bärande konstruktion och gemensamma anläggningar) är försäkrad i Trygg Hansa.

Lägenhetsutdrag, fakturafrågor, autogiro mm

Vart vänder jag mig?

Föreningen köper in administrativa tjänster från HSB Göteborg. Deras helpdesk kan hjälpa till med sådant som rör betalningar, pantsättning, de handlingar som bank behöver etc. Kontakta ”Boendeservice” via telefonnumret 010-442 20 00 eller på e-post boendeservice.gbg@hsb.se

Lägenhetsnummer

Vilket nummer har min lägenhet?

På grund av myndighetskrav finns det två olika lägenhetsnummer. Nr i serien 1-102 är föreningens interna nummer – unikt för varje lägenhet och det nummer du ska ange på överlåtelsehandlingar eller om du kontaktar styrelsen. Fyrsiffriga nummer används av folkbokföringen och är bara unika inom din trappuppgång. Används vid adressändring. Båda numren finns på en skylt ovanför lägenhetsdörrens utsida.

Adressändring

Hur anmäler jag flytt till / från bostadsrättsföreningen?

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns – se ovan. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan.

Nycklar

Hur gör jag om jag har tappat min nyckel, behöver fler kopior, behöver tillgång till cykelrum mm?

Se sidan med information om nycklar

Lån och pantsättning

Vart skickar jag handlingar pantbrev, notering och avnotering av panter etc?

Bostadsrättsföreningen köper in pantregistrering som tjänst, så handlingarna skall skickas direkt till vår leverantör HSB Göteborg. Se sidan med information om pantsättning.

Reparationsfond

Har min lägenhet några pengar innestående i reparationsfond?

Nej. Bostadsrättsföreningen har ingen inre reparationsfond. Varje medlem ansvarar själv för finansiering av reparationer i lägenheten enligt stadgarnas fördelning av underhållsansvaret.

Måste ägaren bo i lägenheten?

Kan man köpa en lägenhet i syfte att hyra ut den till andra?

Enligt stadgarnas skall lägenheten vara ägarens bostad. En lägenhet kan dock ha delägare som ej bor i lägenheten. Det är även möjligt att hyra ut en lägenhet under en begränsad period – till exempel vid arbete eller studier på annan ort.

Månadsavgift

Vad ingår i månadsavgiften?

Vatten och vattenburen värme ingår i månadsavgiften. Varje lägenhet måste ha ett eget elabonnemang.

Planerade avgiftshöjningar

Planerar bostadsrättsföreningen att höja månadsavgiften?

Avgiften höjdes från och med kvartal 2 2023.

Budget för kommande år utformas varje år under hösten. Då går styrelsen igenom förväntade förändringar av bostadsrättsföreningens kostnader och fastställer en avgift som bedöms täcka årets kostnader och avsättning för planerat underhåll. Innan budgetarbetet är genomfört föreligger inga planerade avgiftsförändringar. Skulle avgiftshöjning visa sig nödvändig informerar vi omgående samtliga medlemmar.

Planerade större renoveringar

Är det stambyte eller andra större renoveringar på gång?

För tillfället planeras inga större åtgärder som innebär ingrepp i lägenheterna.

Elavtal

Jag är nyinflyttad och elen har stängts av. Vad göra?

Du behöver som ny ägare av lägenheten ta kontakt med nätägaren Göteborg Energi och säkerställa att de har dina uppgifter. Annars stängs elen av när föregående ägares avtal löper ut. Göteborg Energis kundservice har tel.nr. 020-62 62 62.

Tomträtt

Betalar föreningen tomträttsavgäld?

Nej. Bostadsrättsföreningen äger fastigheterna.

Förvaring av mopeder

Får man förvara en moped i källaren?

Nej. Varken cykelförråd, gångar eller lägenheternas förråd uppfyller brandkraven för sådan förvaring. Mer info finns hos räddningstjänsten.