Ordningsregler

För förvaring av fordon, brandfarliga vätskor, färg, gasol med mera gäller räddningstjänstens regler. De anger bland annat att föreningen ej kan tillåta förvaring av mopeder i källar- eller vindsförråd.

Ordningsregler – Beslutade av föreningsstämman 2021-06-02

Bostadsrättsföreningens medlemmar och hyresgäster skall:

 • vara aktsamma om och väl vårda föreningens entréer, trappor och övriga gemensamma utrymmen och planteringar.
 • städa tvättstuga och torkrum efter användande.
 • släcka ljus i källare och övriga gemensamma utrymmen.
 • iaktta sparsamhet med vatten såväl varmt som kallt.
 • lämna vattenkran stängd, även om vattnet är avstängt.
 • ej hänga upp tvätt till tork på husets fasader.
 • endast borra, spika och såga klockan 08 – 20, måndag – lördag.
 • sänka musik och andra ljud till normal samtalsnivå efter klockan 22 vardagar respektive klockan 23 fredagar, lördagar och dag före helgdag
 • ej piska eller skaka mattor och dylikt genom fönster.
 • i sopnedkastet lägga endast sopor som är väl förpackade.
 • använda återvinningsstationerna (se punkten sopsortering).
 • ej placera möbler, lådor eller liknande i trapphus, cykelförråd, tvättstugor, källare- eller vindsgångar.
 • ej släppa husdjur lösa i bostadsområdet eller rasta dessa på gräsmattor eller platser där barn brukar uppehålla sig.
 • ej sätta upp utomhusantenn eller parabol för radio och TV på fastigheten
 • montering av markis skall ske fackmannamässigt och kräver tillstånd från styrelsen och eventuellt även bygglov
 • ej röka i trapphus, källare eller i tvättstugor samt undvika rökning i direkt anslutning till byggnaderna eller entréerna av hänsyn till lägenheternas friskluftsintag
 • ej slänga fimpar eller annat skräp utanför entréer, genom fönster, från balkong eller på uteplatsen.
 • använda tvättstugorna enligt anvisningar på anslag vid tvättstugorna.
 • endast använda cykelförråd för kompletta och trafikdugliga cyklar som nyttjas frekvent. Övrig lagring hänvisas till eget källarförråd eller de låga utrymmena under trapphusen. Förvaring får ej ske i trappor, trapphus eller entréer.

Avseende balkong gäller

 • vindskydd får ej fästas i byggnaden
 • inglasning är ej tillåtet utan bygglov och tillstånd från styrelsen
 • grillning över eld (exempelvis kol- eller gasolgrill) är ej tillåtet. Använd uteplatsens grillar.
 • det är ej tillåtet att skaka sängkläder eller piska mattor
 • det är ej tillåtet att borsta hundar eller andra sällskapsdjur
 • det är ej tillåtet att mata fåglar
 • materiel såsom blomlådor får ej hängas på balkongens utsida
 • skotta ej bort snö ut från balkongen
 • rök ej på balkongen då många föredrar en rökfri miljö och det även kan betraktas som en störning i juridisk bemärkelse

Medlemmar och hyresgäster ansvarar för sina gäster.