person handing over paper

Sälja lägenheten

Här finner du information om hur du säljer din lägenhet. De flesta försäljningar sker i samarbete med en mäklare, men du kan naturligtvis ombesörja avtalstecknandet själv om så önskas. Mallar för överlåtelseavtal finns i bok- och kontorshandeln.

Så administreras försäljningen av en lägenhet

  • Fyll i blanketten ”Anmälan om överlåtelse”, som finns för nedladdning nedan, samt ett överlåtelseavtal för bostadsrätt. Skicka handlingarna till styrelsen för Brf Johanneberg 1937 på denna adress . Om köparen uppfyller stadgarnas kriterier för att bli medlem i föreningen kan överlåtelsen genomföras. Föreningen anlitar HSB Göteborg för att registrera överlåtelsen och för att förse säljare och köpare med dokument som bekräftar affären.
  • För administrationen betalar säljaren en överlåtelseavgift och köparen en medlemsavgift till HSB Göteborg. Kontakta HSB Göteborg för mer information. Ange alltid bostadsrättsföreningens namn, ert lägenhetsnumer samt ert namn.
  • Är lägenheten pantsatt, tillse att pantsättning upphör, be banken att skriva ett intyg att deras panträtt har upphört när lånet är återbetalat.
  • Representanter för bostadsrättsföreningen träffar köpare och säljare under expeditionstid – se kalendern för expeditionstider.
  • Är allt i sin ordning växlas medlemskapet vid nästa styrelsemöte.

Viktig information

  1. Föreningens stadgar föreskriver att köparen stadigvarande skall bebo lägenheten. Betydelsen av detta är att inträdande medlem i föreningen godkänns under förutsättning att hon eller han avser använda lägenheten som sin bostad.
  2. Säljaren ansvarar för att det finns minst tre nycklar till port- och lägenhetslåsen.
  3. Säljaren skall ha fullgjort tidigare månadsavgiftsinbetalningar samt övriga skyldigheter mot föreningen.
  4. Lägenheten köps i det skick säljare och köpare kommer överens om. Det innebär att köparen övertar ansvaret för alla eventuella fel och brister som omfattas av bostadsrättshavarens underhållsansvar.

Fördelningen av underhållsansvar mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen framgår av föreningens stadgar. Bostadsrättshavaren har en upplysningsplikt med innebörden att skador och misstänkta vattengenomträngningar snarast skall rapporteras till styrelsen. Underlåter bostadsrättshavaren att rapportera övertas en del av ansvaret för ev. skada.

Mer information om administrationen av överlåtelser: Boendeservice via telefonnumret 010-442 20 00 eller på e-post boendeservice.gbg@hsb.se