Parkeringsplatser

Föreningen har tillgång till 23 parkeringsplatser. Trycket på parkeringarna är stort och för närvarande är kötiden för att få hyra en parkering ca 3 år. Om ni är intresserad av parkeringsplats – anteckna er på listan utanför styrelserummet eller skicka e-post till styrelsen. Eluttag för motorvärmare finns vid bilplatserna. Styrelsen tillhandahåller nycklar. Manual för tiduret hittar du här.

Nedan följer de regler som gäller samt nuvarande avgift:

Turordning

Översta namnet i p-platskön erbjuds ledig p-plats. Erbjudandet gäller i direkt anslutning till när frågan ställs till den intresserade medlemmen. Tackar tillfrågad medlem nej, går erbjudandet vidare till nästa översta namn i p-platskön och den tillfrågade medlemmen namn stryks. Medlemmen kan givetvis anmäla sig igen, med placeras då sist i kön.

Parkeringsavgift

Avgiften är för närvarande 250 kr per månad och adderas på månadsavgiftsavin.

Andrahandsupplåtelse

Medlem som innehar p-plats och upplåter sin lägenhet i andra hand får behålla p-platsen i max ett år. Förlängs uthyrningstiden erbjuds platsen nästa medlem i kön.

Villkor för att få hyra parkeringsplats

För att erbjudas en p-plats i föreningen skall ett behov finnas. Ett intyg från bilregistret som styrker bilinnehav eller leasing/tjänstefordon eller liknande skall inlämnas eller skickas till styrelsen.