Felsökning

Guide för felsökning

  1. Säkerställ att felet inte ligger i den trådlösa förbindelsen mellan din dator och din router. Koppla datorn med sladd direkt till routern. Om det fungerar så är det uteslutet att felet ligger hos leverantören eller i bostadsrättsföreningens nät.
  2. Kontrollera att sladden från datauttaget i väggen går till uttaget märkt ”WAN” eller ”Internet” på din router. Detta uttag har ibland också en avvikande färg. Om sladden istället går till något av de andra uttagen går du miste om brandväggsfunktionen i routern och öppnar vägar in för obehöriga.
  3. Kontrollera att sladden mellan routern och lägenhetens uttag inte är klämd, skadad eller glappar. Om den är sliten – byt ut.
  4. Koppla dator med sladd direkt till lägenhetens datauttag. Om det fungerar, men ej sladd direkt till routern, så är routern defekt, är ansluten med dålig kabel eller har felaktiga inställningar.
  5. Gå till webbplatsen  www.whatsmyip.org. Under rubriken ”Your IP Address Is:” visas din adress. Den ska börja på 109 eller 83.209 när du surfar via bostadsrättsföreningens nät. Om inte – leta fram de inställningar du fått från bostadsrättsföreningen och gör om konfigurationen av routern.
  6. Stäng av IPv6 om din router har en sådan inställning under WAN/Internet.

Allmänt

Bra verktyg för att testa hastighet är Bredbandskollen eller mobilappen ”Speedtest” från Ookla. Typiska hastigheter är ca 75 Mbit med datorn ansluten med sladd och en bit därunder trådlöst under optimala betingelser. Du får alltid sämre hastighet trådlöst jämfört om du ansluter utrustning med kabel till routern. Bostadsrättsföreningen garanterar ingen specifik hastighet eller kapacitet.

De flesta lägenheter har minst en bärande mellanvägg. Armerade väggar blockerar effektivt trådlösa nätverk, så om du inte bygger ett nätverk med flera accesspunkter och kabel mellan dessa kommer den trådlösa kapaciteten variera kraftigt mellan olika rum. Att tappa 90 % av kapaciteten på ”fel” sida av en vägg är inget ovanligt.

Trådlösa inställningar, grannarnas utrustning och andra faktorer som påverkar radiomiljön avgör vilken hastighet du kan få ut trådlöst. Alla delar på frekvensutrymmet i luften och bostadsrättsföreningen kan inte göra något för att påverka detta. Bostadsrättsföreningen kan bara säkerställa att kabeln upp till lägenheten fungerar.

En stark rekommendation är att ansluta TV, streamingboxar och andra enheter som kräver hög och stabil bandbredd med sladd till routern. Det förbättrar inte bara funktionen hos den sladdanslutna enheten utan frigör också trådlös kapacitet till andra enheter.