Cykelröjning

Vi kommer att ta hand om cyklar som förefaller, övergivna eller defekta. Detta gäller samtliga cyklar placerade i cykelrum samt utanför föreningens fastigheter på Engdahlsgatan och Gibraltargatan. Vår målsättning är att få bort alla skrotcyklar och cyklar utan ägare för att göra plats för de cyklar som används.

Vi kommer att märka alla cyklar med ett färgat plastband. Om du är ägare till en cykel tar du bort plastbandet före tisdag den 10 dec 2021. Cyklar utan färgade plastband kommer att stå kvar.

Ni uppmanas därför att senast 2021-12-10 ta bort det som tillhör er. 

De cyklar som har kvar plastbandet efter detta datum kommer att omhändertas av styrelsen och sparas i 6 månader.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Johanneberg 1937