cykelröjning-update

Cykelröjningen har fått ett nytt senare datum. Plastbanden ska nu ha tagits bort senast lördagen den 1 Jan 2022. Cyklar utan färgade plastband kommer att stå kvar.

Ni uppmanas därför att senast 2021-01-01 ta bort det som tillhör er. 

De cyklar som har kvar plastbandet efter detta datum kommer att omhändertas av styrelsen och sparas i 3 månader.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Johanneberg 1937