Rapport från styrelsemötet 6 maj

Två nya överlåtelser sedan föregående möte.

De sista pusselbitarna snart på plats så att de medlemmar som laddar sina bilar vid parkeringen får debitering för elen tillsammans med lägenhetens månadsavgift.

Reparationerna av dagvattenledningar samt installation av brunn vid källarporten på Lindströmsgatan 2 är igång. Beräknas klart 10 maj.

Bokslutet är klart så kallelse och stämmohandlingar kommer inom kort på hemsidan.