Rapport från styrelsemötet 3 april

Två överlåtelser sedan föregående möte.

I samband med reliningen upptäcktes dagvattenledningar i dåligt skick utmed parkeringen/hus2. Styrelsen beslutade beställa reparation plus en brunn för att förhindra att vatten samlas vid källarporten.

Vi har bokat sal HC2 på Chalmers för stämman 30 maj.

Koppartjuvar har gjort åverkan på åskledaren på hus 2. Fastighetsskötaren får i uppdrag att fixa.