Rapport från styrelsemötet 12 maj

Bokslutet för 2020 är klart och godkänt av styrelsen. Bokslutet och årsredovisningens övriga delar kommer att vara tillgängliga digitalt, och i pappersform för den som så önskar, i god tid inför stämman.