Alla inlägg av Anna Bolling

Bygglov för balkonger

Efter en revidering av bygglovsansökan har vi nu fått ett beviljat bygglov. Kraven från SBK som vi har svarat upp till var att:

Flyttat balkonger som låg på gavlar till långsidor.
Delat upp balkongplattor som spände över flera lägenheter till att var lägenhet har en egen platta.
Tagit bort balkongplatta i alla lägen på våning 1 och ersatt med fransk balkong.

Önskar man överklaga dessa hänvisar vi till SBK då Styrelsen inte har mandat i frågan och måste se till kollektivets intresse och arbeta framåt med projektet.

Styrelsens arbete kommer nu att fortsätta med att konkurrens utsätta Balcona som är de vi arbetat med för att ta fram bygglov mm.

Rapport från styrelsemötet 10 april

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. Bygglov har beviljats och styrelsen kommer gå ut med en förfrågan om offerter för genomförandet.

Vid en tidigare föreningsstämma gav medlemmarna styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att komplettera trädgården med ett växthus. Då även detta kräver bygglov har detta fått stå tillbaka för balkongprojektet, men styrelsen arbetar vidare med inriktning att lämna in en ansökan senare i år.

Elektriker kommer att finnas på plats de närmaste veckorna för att förbättra installationerna i trädgården och på Engdahlsgatan där vi haft problem med att säkringar ofta löser ut.

Rapport från styrelsemötet 13 mars

Styrelsen har fått preliminär information om att bygglovet för balkonger beviljats. Arbetet i projektet fortsätter med att bedöma konsekvenser av eventuella restriktioner i beslutet.

Styrelsen beslutade boka in årets stämma den 23 maj. Lokal blir, i likhet med de senaste åren, HC2 på Chalmersområdet.

Rapport från styrelsemötet 16 januari

Balkongprojektet fortsätter med en uppdatering av bygglovsansökan efter kommentarer från stadsbyggnadskontoret.

Kylan har gjort det möjligt att identifiera ett antal avgränsade problem i värmesystemet. VVS-firma har kontaktats för att åtgärda dessa.

Rapport från styrelsemötet 7 november

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. Styrelsen återkommer med mer information när stadsbyggnadskontoret lämnat någon form av återkoppling.

Inga lägenheter har bytt ägare sedan föregående styrelsemöte.

Arbetet med budget för 2019 är väl framme och styrelsen bedömer att månadsavgiften åter kan lämnas oförändrad.

Styrelsen beslutade att beställa en översyn och uppfräschning av skyddsplåtar och liknande i entréerna. Flera portar har under de senaste månaderna utsatts för skadegörelse  och även om funktionen är fullgod och inga dörrar forcerats så ger det ett tråkigt första intryck av husen.

 

Rapport från styrelsemötet 10 oktober

Två lägenheter har fått nya ägare sedan föregående möte. Prisnivån fortsatt på ungefär 90 % av förra årets rekordnivåer.

Styrelsen har genomfört möten med städleverantören då kvaliteten varit bristfällig under en längre tid. Leverantören har utlovat förbättringar och vi hoppas se resultat av detta under hösten.

Inför årets mörka månader har vi gjort en inventering av belysningar i trädgård och allmänna utrymmen. Elektriker kommer under oktober månad att reparera de armaturer och ljusknappar som inte fungerar som de skall.

Styrelsen har beslutat att ej hyra ut parkering till bilpoolsföretaget Sunfleet. Eftersom företaget har ett stort antal fordon tillgängliga på gångavstånd från våra hus och kön till att hyra parkering fortsatt är lång vill vi i nuläget inte minska antalet platser som hyrs ut till bostadsrättsföreningens medlemmar.

Rapport från styrelsemötet 13 september

Två överlåtelser sedan föregående möte. Kvadratmeterpriserna stabila på en nivå strax under toppnoteringarna från hösten 2017.

Underhållsplanen uppdaterad och styrelsen har haft stöd av en konsult som besiktigat husen på plats.

Flera bostadsrättsföreningar i området har kontaktats av bilpoolsföretaget Sunfleet. I korthet vill Sunfleet hyra enstaka parkeringsplatser i utbyte mot en kombination av hyra och rabatter till föreningens medlemmar. Styrelsen har inte tagit ställning till förslaget, men kontaktar tillsammans med andra föreningar Sunfleet för att få klarhet i hur erbjudandet ser ut.