Alla inlägg av Anna Bolling

Rapport från styrelsemötet 10 februari

En överlåtelse sedan föregående möte.

Styrelsen tar del av erfarenheter från grannföreningen avseende installation av fordonsladdare.

Balkongprojektet fortsätter enligt plan och de närmaste förestående åtgärderna är demontering av element där de behöver flyttas för att ge plats för balkongdörrarna.

En kontroll av ventilationen (OVK) behöver genomföras, men kan ske tidigast i vår/sommar pga. pandemiläget.

Rapport från styrelsemötet 13 januari

Balkongprojektet väntas dra igång vecka 5. Den fas som nu inleds kommer att innebära bullriga arbeten dagtid. För insamling och överlämning av lägenhetsnycklar till entreprenören ansvarar Bo Mattsson, Engdahlsgatan 4B. Särskild information kommer inom kort till de lägenheter som berörs i första omgången. En detaljerad tidsplan över de planerade arbetena är på gång.

Rapport från styrelsemötet 9 december

En överlåtelse sedan föregående möte. Arbetet med balkongprojektet fortsätter med inriktningen att byggstart skall ske under Q1 2021. Andra aktuella projekt är uppdatering av stadgar, ventilationskontroll och att arbeta fram underlag för eventuell installation av laddstolpar vid ett antal av föreningens parkeringsplatser.

Rapport från styrelsemötet 11 november

Två överlåtelser sedan föregående styrelsemöte. Stabila priser.

Styrelsen fastställde budget för 2021 och beslutade att lämna månadsavgifterna oförändrade.

Balkongprojektet går framåt enligt plan.

Styrelsen tittar på offerter för komplettering av vissa parkeringar med laddstolpar. Inriktningen är att en sådan satsning skall finansieras av dess användare.

Vattenläcka – åtgärdad

En vattenläcka inträffade på eftermiddagen söndag 30 aug. Läckan påverkade allt vatten i huset på Engdahlsgatan samt varmvattnet på Gibraltargatan.

Läckan är lokaliserad och VVS-jour åtgärdade felet omkring klockan 20.

Rapport från styrelsemötet 19 augusti

Den pågående pandemin påverkar fortsatt föreningens verksamhet och styrelsen för diskussioner med balkongleverantören för att undersöka om projektet kan återupptas under betryggande former. Vi hoppas kunna återkomma med mer information inom de närmaste veckorna.

Två lägenhetsöverlåtelser sedan föregående möte. Priserna stabila på en hög nivå.

Pågående reparationer och underhåll omfattar bland annat att se över porttelefoner samt att kall- och varmvatten håller rätt temperatur. Kontakta styrelsen om du noterat problem med detta.

Styrelsemötet genomfördes som videokonferens.

Ljudnivå på innergården

Innergården är en del av bostadsrättsföreningen och ordningsreglerna inklusive tider då ljudet skall dämpas gäller även där.

Varma sommarkvällar är det viktigt att kunna öppna fönster för att hålla en rimlig inomhustemperatur, så styrelsen vill uppmana alla att visa hänsyn.

Vistas gärna på innergården dag som natt, men tänk på att hålla ljudet på normal samtalsnivå efter 22.