Alla inlägg av Anna Bolling

Avgifter 2024

I arbetet med budgeten för 2024 beslutade styrelsen att höja månadsavgiften från och med årsskiftet. Höjningen blir 6 %.

Inflation och räntor medför att kostnadsökningarna fortsätter under 2023. Inför 2024 ser vi också ganska stora taxehöjningar – till exempel för fjärrvärmen som är en av föreningens största kostnadsposter.

Fjärrvärme

Den genomsnittliga höjningen för 2024 beräknas till 8,7%.

Vatten

Göteborgs stad beräknar att höja taxan med 14 % för den rörliga delen och 12,5% för den fasta.

Renhållning/sophämtning 

Göteborgs stad räknar med att höja taxan med cirka 12,5 % 2024.

P-platser

Styrelsen har även beslutat att göra en höjning av hyran för parkeringsplats från 250 till 325 kr/mån. Avgiften har inte justerats på många år och intäkterna behövs för p-platsernas underhåll – till exempel ny beläggning och renovering av slipersmuren. Som jämförelse är priset för boendeparkering (utan garanterad plats) 495 kr/mån år 2024.

Nya kontaktvägar felanmälan och fastighetsservice

Om något skulle behöva lagas i bostadsrättsföreningen eller i din lägenhet: använd felanmälan via medlemsservice på HSB Göteborg.

Här kan du även få hjälp med lättare hantverkstjänster som inte inkluderas av bostadsrättsföreningens underhållsansvar. Exempelvis om du önskar byta toalettstol eller enklare elarbeten. Fakturan går då direkt till dig och inte till bostadsrättsföreningen. Använd samma formulär som för felanmälan så kontaktar HSB dig.

KONTAKTVÄGAR
  1. Via webbformuläret. https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/
  2. Telefon 010-442 20 00. Öppet mellan 08:00 och 16:30.
  3. På https://mitthsb.hsb.se/ – välj “Ärenden och felanmälan”.
  4. På jourtid. Ärenden som inte kan vänta till ordinarie öppettid, till exempel en vattenläcka, ring Securitas på telefon 010-470 55 98

Extrastämma 30 mars

För att behandla initiativ kring fordonsladdning och parkeringsregler kallar vi till en extrastämma 30 mars.

Torsdag 30 mars. Incheckning från 18:00. Vi vill uppmana alla deltagare att ansluta i god tid så att stämman kan starta klockan 18:30. Om du inte kan eller vill ansluta digitalt finns det även möjlighet att delta på plats i styrelserummet, källaren på Gibraltargatan 19C.

Sök styrelseuppdrag

Bostadsrättsföreningens styrelse söker nya medlemmar. Arbete i styrelsen ger dig möjlighet att påverka ditt boende, innebär tillgång till utbildningar och kan vara ett värdefullt tillägg i ditt CV. Det är också en utmärkt möjlighet att redan under studierna tillämpa färdigheter från utbildning vid exempelvis Handels eller Chalmers. Uppdragen är arvoderade.

Styrelsearbetet ger dig möjlighet att utveckla kunskaper inom många områden:

  • Praktisk och strategisk fastighetsförvaltning
  • Ekonomi
  • Inköp och uppföljning av avtal med leverantörer
  • Juridik
  • Kommunikation och mötesteknik
  • IT och energieffektivisering

Styrelsen sammanträder 10-12 gånger per år – av tradition onsdagkvällar. Styrelsen ansvarar för bostadsrättsföreningens förvaltning mellan stämmorna. Uppdragen innehåller allt från långsiktig planering av ekonomi och drift av föreningens teknik till skademinimering och beställning av akuta reparationer.

Kontakta styrelsen på styrelse1937@johanneberg.com eller valberedningen med din intresseanmälan – allt som behövs är en kort presentation med några rader om dig själv och vilka områden du är intresserad av att arbeta inom.

översyn av brandlarm

I början av oktober fick fick vi ett felaktigt larm från en rökdetektor på vinden. Det var dessbättre ingen brand, men en översyn kommer ske för att kontrollera anläggningen och förebygga framtida falsklarm.

Lufta element för att aktivera värmen

Efter balkongprojektets rörarbeten har det samlats mycket luft i värmesystemet. Den måste ut för att elementen ska fungera. Använd en elementnyckel och släpp ur luften ur alla element. Åtgärden kan behöva upprepas då luftfickorna flyttar sig genom systemet.

Rapport från föreningsstämman 2021

Stämman genomfördes digitalt den 2 juni med representanter från 22 lägenheter plus samverkansorganisationen.

Årsredovisningen är nu godkänd av stämman och personvalen är klara. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till nya stadgar och uppdaterade ordningsregler.

Styrelsens medlemmar efter stämman är: Olle Högblom, Annika Larsson, Bo Mattsson, Tomas Bolling Nilsson, Herman Denstedt, Anna Bolling Kärrå, Liwia Larsson och Samuel Eksmo. Kågan Karlsson representerar HSB Göteborg.

Revisorer: Johan Storm och Erik Karlsson (ers).

Valberedning: Gunilla Klingberg, Klara Stenström och Lars Englund.

Stämma 2021

Som tidigare meddelats genomförs stämman onsdag 2 juni klockan 18:30. Två propositioner kommer att behandlas – förslag till nya stadgar samt förslag till uppdaterade ordningsregler.

Onsdag 2 juni. Incheckning från 18:00. Vi vill uppmana alla deltagare att ansluta i god tid så att stämman kan starta klockan 18:30.