Alla inlägg av Anna Bolling

Uppdatering balkongprojektet

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. På grund av personalomsättning hos den leverantör föreningen anlitat för bygglov och ritningar har tempot varit lågt under sommaren, men vi räknar med att snart ha mer information.

TV-kanaler på ny frekvens

TV-distributören Teracom har under september-oktober 2019 ändrat frekvensen för flera kanaler. Det medför att en kanalsökning kan vara nödvändig för att kanalerna inte ska försvinna.

Se manualen för din TV eller digitalbox alternativt kontakta säljaren/tillverkarens support om du behöver information om hur man gör en kanalsökning.

Vatten på källargolv

På grund av september månads regniga inledning är trycket och nivån på grundvattnet extremt högt – högre än på flera år. Detta har medfört att vatten trängt upp genom golvet i källargången intill tvättstuga 3 på Gibraltargatan.

Vattennivån varierar, men vi vill uppmana alla som rör sig i källaren att vara extra försiktiga på grund av halkrisken.

Om nivån inte sjunker inom kort kommer styrelsen att undersöka möjligheterna att installera ytterligare grundvattenpumpar etc.

Bygglov för balkonger

Efter en revidering av bygglovsansökan har vi nu fått ett beviljat bygglov. Kraven från SBK som vi har svarat upp till var att:

Flyttat balkonger som låg på gavlar till långsidor.
Delat upp balkongplattor som spände över flera lägenheter till att var lägenhet har en egen platta.
Tagit bort balkongplatta i alla lägen på våning 1 och ersatt med fransk balkong.

Önskar man överklaga dessa hänvisar vi till SBK då Styrelsen inte har mandat i frågan och måste se till kollektivets intresse och arbeta framåt med projektet.

Styrelsens arbete kommer nu att fortsätta med att konkurrens utsätta Balcona som är de vi arbetat med för att ta fram bygglov mm.

Rapport från styrelsemötet 10 april

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. Bygglov har beviljats och styrelsen kommer gå ut med en förfrågan om offerter för genomförandet.

Vid en tidigare föreningsstämma gav medlemmarna styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att komplettera trädgården med ett växthus. Då även detta kräver bygglov har detta fått stå tillbaka för balkongprojektet, men styrelsen arbetar vidare med inriktning att lämna in en ansökan senare i år.

Elektriker kommer att finnas på plats de närmaste veckorna för att förbättra installationerna i trädgården och på Engdahlsgatan där vi haft problem med att säkringar ofta löser ut.

Rapport från styrelsemötet 13 mars

Styrelsen har fått preliminär information om att bygglovet för balkonger beviljats. Arbetet i projektet fortsätter med att bedöma konsekvenser av eventuella restriktioner i beslutet.

Styrelsen beslutade boka in årets stämma den 23 maj. Lokal blir, i likhet med de senaste åren, HC2 på Chalmersområdet.

Rapport från styrelsemötet 16 januari

Balkongprojektet fortsätter med en uppdatering av bygglovsansökan efter kommentarer från stadsbyggnadskontoret.

Kylan har gjort det möjligt att identifiera ett antal avgränsade problem i värmesystemet. VVS-firma har kontaktats för att åtgärda dessa.