Alla inlägg av Anna Bolling

Rapport från styrelsemötet 11 november

Två överlåtelser sedan föregående styrelsemöte. Stabila priser.

Styrelsen fastställde budget för 2021 och beslutade att lämna månadsavgifterna oförändrade.

Balkongprojektet går framåt enligt plan.

Styrelsen tittar på offerter för komplettering av vissa parkeringar med laddstolpar. Inriktningen är att en sådan satsning skall finansieras av dess användare.

Vattenläcka – åtgärdad

En vattenläcka inträffade på eftermiddagen söndag 30 aug. Läckan påverkade allt vatten i huset på Engdahlsgatan samt varmvattnet på Gibraltargatan.

Läckan är lokaliserad och VVS-jour åtgärdade felet omkring klockan 20.

Rapport från styrelsemötet 19 augusti

Den pågående pandemin påverkar fortsatt föreningens verksamhet och styrelsen för diskussioner med balkongleverantören för att undersöka om projektet kan återupptas under betryggande former. Vi hoppas kunna återkomma med mer information inom de närmaste veckorna.

Två lägenhetsöverlåtelser sedan föregående möte. Priserna stabila på en hög nivå.

Pågående reparationer och underhåll omfattar bland annat att se över porttelefoner samt att kall- och varmvatten håller rätt temperatur. Kontakta styrelsen om du noterat problem med detta.

Styrelsemötet genomfördes som videokonferens.

Ljudnivå på innergården

Innergården är en del av bostadsrättsföreningen och ordningsreglerna inklusive tider då ljudet skall dämpas gäller även där.

Varma sommarkvällar är det viktigt att kunna öppna fönster för att hålla en rimlig inomhustemperatur, så styrelsen vill uppmana alla att visa hänsyn.

Vistas gärna på innergården dag som natt, men tänk på att hålla ljudet på normal samtalsnivå efter 22.

Rapport från styrelsemötet 3 juni

Inga nya överlåtelser sedan föregående möte. Styrelsen har öppnat för möjlighet för lägenheter på plan 4 med fönster mot Lindströmsgatan att installera markiser. Kontakta Bo Mattsson för mer information.

Flera medlemmar har kontaktat styrelsen med önskemål om att sätta upp skyltar om rökförbud vid föreningens entréer. Enligt lag föreligger rökförbund om en entré leder till en lokal dit allmänheten har tillträde. Oavsett lagkrav vill vi uppmana till hänsyn och sunt förnuft och därmed en plats för rökning en bit från husen.

Den centrala bredbandsanslutningen är uppgraderad till 10 gånger högre kapacitet utan kostnadsökning. Installationen skedde under måndagen 1 juni.

Rapport från föreningsstämman 2020

Stämman genomfördes digitalt den 13 maj med representanter från 19 lägenheter plus samverkansorganisationen.

Årsredovisningen är nu godkänd av stämman och personvalen är klara.

Styrelsens medlemmar efter stämman är: Olle Högblom, Annika Larsson, Bo Mattsson, Tomas Bolling Nilsson, Anna Bolling Kärrå, Liwia Larsson och Madeleine Swedner. Kågan Karlsson representerar HSB Göteborg.

Revisorer: Johan Svensson och Erik Karlsson (ers).

Valberedning: Lars Englund, Gunilla Klingberg och Oskar Friedrichsen.

Rapport från styrelsemötet 6 maj

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

Dräneringsarbetena på Gibraltargatan 19D är slutförda och verkar ha fått önskad effekt. Färg och puts i källargången som skadats under perioden med översvämningar kommer att återställas efter sommaren.

Föreningens webbplats kommer att kompletteras med mer information om brandskydd.

Bredbandsavtalet med A3 är förlängt och kommer innebära utökad kapacitet in i fastigheten utan att avgifterna behöver höjas.

Styrelsen beslutade att, utöver stämman, genomföra återstående styrelsemöten före sommaren som videomöten.

Brandskydd i föreningen

Har du en fungerande brandvarnare? Vet du vad du får förvara i vinds- och källarförråd respektive i din lägenhet och i trapphuset?

Styrelsen tillhandahåller brandvarnare och även vattenlarm (mot översvämning i kök), välkomna att höra av er till Bosse vid behov.

Tänk på att du inte får förvara brandfarliga varor i vare sig ditt vinds- eller källarförråd. Exempel på brandfarliga varor är gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, och diesel. De flesta sprayburkar hör också hit. I lägenheten får man förvara sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek, samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Brännbara saker får heller inte förvaras i trapphuset.