Alla inlägg av Anna Bolling

Extrastämma 30 mars

För att behandla initiativ kring fordonsladdning och parkeringsregler kallar vi till en extrastämma 30 mars.

Torsdag 30 mars. Incheckning från 18:00. Vi vill uppmana alla deltagare att ansluta i god tid så att stämman kan starta klockan 18:30. Om du inte kan eller vill ansluta digitalt finns det även möjlighet att delta på plats i styrelserummet, källaren på Gibraltargatan 19C.

Sök styrelseuppdrag

Bostadsrättsföreningens styrelse söker nya medlemmar. Arbete i styrelsen ger dig möjlighet att påverka ditt boende, innebär tillgång till utbildningar och kan vara ett värdefullt tillägg i ditt CV. Det är också en utmärkt möjlighet att redan under studierna tillämpa färdigheter från utbildning vid exempelvis Handels eller Chalmers. Uppdragen är arvoderade.

Styrelsearbetet ger dig möjlighet att utveckla kunskaper inom många områden:

  • Praktisk och strategisk fastighetsförvaltning
  • Ekonomi
  • Inköp och uppföljning av avtal med leverantörer
  • Juridik
  • Kommunikation och mötesteknik
  • IT och energieffektivisering

Styrelsen sammanträder 10-12 gånger per år – av tradition onsdagkvällar. Styrelsen ansvarar för bostadsrättsföreningens förvaltning mellan stämmorna. Uppdragen innehåller allt från långsiktig planering av ekonomi och drift av föreningens teknik till skademinimering och beställning av akuta reparationer.

Kontakta styrelsen på styrelse1937@johanneberg.com eller valberedningen med din intresseanmälan – allt som behövs är en kort presentation med några rader om dig själv och vilka områden du är intresserad av att arbeta inom.

översyn av brandlarm

I början av oktober fick fick vi ett felaktigt larm från en rökdetektor på vinden. Det var dessbättre ingen brand, men en översyn kommer ske för att kontrollera anläggningen och förebygga framtida falsklarm.

Lufta element för att aktivera värmen

Efter balkongprojektets rörarbeten har det samlats mycket luft i värmesystemet. Den måste ut för att elementen ska fungera. Använd en elementnyckel och släpp ur luften ur alla element. Åtgärden kan behöva upprepas då luftfickorna flyttar sig genom systemet.

Rapport från föreningsstämman 2021

Stämman genomfördes digitalt den 2 juni med representanter från 22 lägenheter plus samverkansorganisationen.

Årsredovisningen är nu godkänd av stämman och personvalen är klara. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till nya stadgar och uppdaterade ordningsregler.

Styrelsens medlemmar efter stämman är: Olle Högblom, Annika Larsson, Bo Mattsson, Tomas Bolling Nilsson, Herman Denstedt, Anna Bolling Kärrå, Liwia Larsson och Samuel Eksmo. Kågan Karlsson representerar HSB Göteborg.

Revisorer: Johan Storm och Erik Karlsson (ers).

Valberedning: Gunilla Klingberg, Klara Stenström och Lars Englund.

Stämma 2021

Som tidigare meddelats genomförs stämman onsdag 2 juni klockan 18:30. Två propositioner kommer att behandlas – förslag till nya stadgar samt förslag till uppdaterade ordningsregler.

Onsdag 2 juni. Incheckning från 18:00. Vi vill uppmana alla deltagare att ansluta i god tid så att stämman kan starta klockan 18:30.

Balkongprojektet v20

Elarbeten – till exempel att sätta tillbaka antennuttag – återstår i vissa lägenheter. Balcona saknar en komplett lista på vilka lägenheter det gäller, så hör av dig till styrelsen om det kvarstår saker med el eller antenn i din lägenhet.

Plåtslagare kommer vara på plats för måttagning och planering under fredagen och påbörja arbetet efter helgen.

Byggnadsställningarna utmed Gibraltargatan beräknas vara nedmonterade under vecka 21.

Tidplan för Engdahlsgatan 4 kommer under vecka 21.

Invänta klartecken innan nya balkonger får beträdas

Balkongerna är ännu inte godkända, varför det är absolut förbjudet att utnyttja dem. Om någon utnyttjar balkongen kan det innebära att du, eller föreningen, hålls ekonomiskt ansvarig för eventuella fel. Detta innebär även att du inte får använda ett handtag och öppna fönstret – de är heller inte okejade.

I och med att besiktningen inte är gjord finns det även en säkerhetsrisk, där vassa ofärdiga plåtar är den mest synliga.

Det är mycket håll i och håll ut just nu, vi vet. Men detta kan bli dyrt. Tomas (ordförande) har varit i kontakt med kontrollansvarig, men vi har inte något datum än tyvärr. Vi har även, som ni säkert sett, plåtar kvar som behöver monteras.

Snart är vi där, men inte riktigt än!