Rapport från styrelsemötet 5 maj

Grannföreningen Johanneberg 1936 har tagit initiativ till samverkan för bättre snöskottning kring entréer och på våra gångbanor. Styrelsen ser positivt på detta och bedömer att samverkan kan leda till höjd kvalitet.

Styrelsen behandlade utkast till nya stadgar och ordningsregler som kommer att presenteras inför stämman 2 juni.

Ett extra styrelsemöte bokades in den 12 maj för att behandla helårsbokslutet för 2020 då redovisningskonsulterna inte haft möjlighet att slutföra sitt arbete inför detta möte.