Rapport från styrelsemötet 4 okt

Styrelsen beslutade teckna ett avtal med HSB Göteborg för fastighetsskötsel och felanmälan. Mer info om nya kontaktvägar mm kommer så snart leveransen börjar.

Avloppsreparationerna (relining) pågår för fullt på Gibraltargatan.

Andra aktuella punkter är att kontrollera skicket på byggnadernas tak, reparera skadade betongsocklar samt att få fordonsladdare på plats vid föreningens parkering.