Alla inlägg av Anna Bolling

Rapport från styrelsemötet 7 april

En överlåtelse sedan föregående möte. Föreningsstämma planeras till 2 juni – samma digitala format som 2020. Stadgar och ordningsregler behöver uppdateras på grund av förändringar i lagstiftning och nya förutsättningar då ett stort antal lägenheter inom kort har balkonger. Förslag kommer i stämmohandlingarna vecka 18.

Sök styrelseuppdrag

Bostadsrättsföreningens styrelse söker nya medlemmar. Arbete i styrelsen ger dig möjlighet att påverka ditt boende, innebär tillgång till utbildningar och kan vara ett värdefullt tillägg i ditt CV. Det är också en utmärkt möjlighet att redan under studierna tillämpa färdigheter från utbildning vid exempelvis Handels eller Chalmers. Uppdragen är arvoderade.

Styrelsearbetet ger dig möjlighet att utveckla kunskaper inom många områden:

  • Praktisk och strategisk fastighetsförvaltning
  • Ekonomi
  • Inköp och uppföljning av avtal med leverantörer
  • Juridik
  • Kommunikation och mötesteknik
  • IT och energieffektivisering

Styrelsen sammanträder 10-12 gånger per år – av tradition onsdagkvällar. Styrelsen ansvarar för bostadsrättsföreningens förvaltning mellan stämmorna. Uppdragen innehåller allt från långsiktig planering av ekonomi och drift av föreningens teknik till skademinimering och beställning av akuta reparationer.

Kontakta styrelsen på styrelse1937@johanneberg.com eller valberedningen med din intresseanmälan – allt som behövs är en kort presentation med några rader om dig själv och vilka områden du är intresserad av att arbeta inom.

Rapport från styrelsemötet 10 mars

Tre överlåtelser sedan föregående möte.

Balkongprojektet fortskrider. Ordningsregler för balkongerna kommer att fattas beslut om på föreningens stämma.

Styrelsen har fått information från Göteborgs Energi angående elstolpar för föreningen. Göteborgs Energi kommer att göra ett besök på plats.

Rapport från styrelsemötet 10 februari

En överlåtelse sedan föregående möte.

Styrelsen tar del av erfarenheter från grannföreningen avseende installation av fordonsladdare.

Balkongprojektet fortsätter enligt plan och de närmaste förestående åtgärderna är demontering av element där de behöver flyttas för att ge plats för balkongdörrarna.

En kontroll av ventilationen (OVK) behöver genomföras, men kan ske tidigast i vår/sommar pga. pandemiläget.

Rapport från styrelsemötet 13 januari

Balkongprojektet väntas dra igång vecka 5. Den fas som nu inleds kommer att innebära bullriga arbeten dagtid. För insamling och överlämning av lägenhetsnycklar till entreprenören ansvarar Bo Mattsson, Engdahlsgatan 4B. Särskild information kommer inom kort till de lägenheter som berörs i första omgången. En detaljerad tidsplan över de planerade arbetena är på gång.

Rapport från styrelsemötet 9 december

En överlåtelse sedan föregående möte. Arbetet med balkongprojektet fortsätter med inriktningen att byggstart skall ske under Q1 2021. Andra aktuella projekt är uppdatering av stadgar, ventilationskontroll och att arbeta fram underlag för eventuell installation av laddstolpar vid ett antal av föreningens parkeringsplatser.

Rapport från styrelsemötet 11 november

Två överlåtelser sedan föregående styrelsemöte. Stabila priser.

Styrelsen fastställde budget för 2021 och beslutade att lämna månadsavgifterna oförändrade.

Balkongprojektet går framåt enligt plan.

Styrelsen tittar på offerter för komplettering av vissa parkeringar med laddstolpar. Inriktningen är att en sådan satsning skall finansieras av dess användare.