Alla inlägg av Anna Bolling

Ny möjlighet att mäta för balkong

Intresset har varit stort för att få en mätning av lägenheten så att Balcona kan ta fram offerter till alla. Är du intresserad men anmälde dig inte i förra omgången kommer vi att göra en ny intresseanmälan för att fånga upp alla.

Balcona kommer att komma hit vid ett nytt tillfälle och erbjuda mätning av era lägenheter så att ni kan få en offert, beroende på hur många det är som är intresserade så kommer vi att ta fram exakt datum då mätningen kan ske. Vi kommer att ordna med nyckelinsamling om du inte kan närvara själv.

Är du intresserad av en mätning så vänligen skicka ett mejl till balkonger@johanneberg1937.se där du skriver ditt namn & vilket lägenhet du bor i. Skicka gärna ett mejl oavsett om du är intresserad eller inte så vi kan stämma av att ingen har missats.

Mejla gärna senast 24 november så att vi kan komma vidare i projektet.

Vid övriga frågor så vänligen kontakta mig direkt på 0708577987 eller ovan mejladress.

Tack

/ Styrelsen genom Madeleine

Rapport från styrelsemötet 16 oktober

Balkongprojektet är åter i rörelse med ny kontaktperson hos leverantören och ny projektledare i bostadsrättsföreningen. Styrelsen välkomnar Madeleine Swedner som tagit över efter Sofia Larson.

Flera medlemmar har efterfrågat möjlighet att ladda elbilar. Styrelsen tittar på möjligheten att erbjuda detta som en option till kostnadsbaserat pris för de medlemmar som hyr parkeringsplats av bostadsrättsföreningen.

Uppdatering balkongprojektet

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. På grund av personalomsättning såväl i styrelsen som hos den leverantör föreningen anlitat för bygglov och ritningar har tempot varit lågt under sommaren, men är nu igång igen.

Ny projektledare i bostadsrättsföreningen är Madeleine Swedner.

Nästa steg i processen är att varje lägenhet som har möjlighet att bygga balkong kontrolleras på plats för att notera exakta mått och förutsättningar. Information om datum för besök kommer under hösten.

Därefter kommer leverantören att ta fram individuella offerter.

TV-kanaler på ny frekvens

TV-distributören Teracom har under september-oktober 2019 ändrat frekvensen för flera kanaler. Det medför att en kanalsökning kan vara nödvändig för att kanalerna inte ska försvinna.

Se manualen för din TV eller digitalbox alternativt kontakta säljaren/tillverkarens support om du behöver information om hur man gör en kanalsökning.

Bygglov för balkonger

Efter en revidering av bygglovsansökan har vi nu fått ett beviljat bygglov. Kraven från SBK som vi har svarat upp till var att:

Flyttat balkonger som låg på gavlar till långsidor.
Delat upp balkongplattor som spände över flera lägenheter till att var lägenhet har en egen platta.
Tagit bort balkongplatta i alla lägen på våning 1 och ersatt med fransk balkong.

Önskar man överklaga dessa hänvisar vi till SBK då Styrelsen inte har mandat i frågan och måste se till kollektivets intresse och arbeta framåt med projektet.

Styrelsens arbete kommer nu att fortsätta med att konkurrens utsätta Balcona som är de vi arbetat med för att ta fram bygglov mm.

Rapport från styrelsemötet 10 april

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. Bygglov har beviljats och styrelsen kommer gå ut med en förfrågan om offerter för genomförandet.

Vid en tidigare föreningsstämma gav medlemmarna styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att komplettera trädgården med ett växthus. Då även detta kräver bygglov har detta fått stå tillbaka för balkongprojektet, men styrelsen arbetar vidare med inriktning att lämna in en ansökan senare i år.

Elektriker kommer att finnas på plats de närmaste veckorna för att förbättra installationerna i trädgården och på Engdahlsgatan där vi haft problem med att säkringar ofta löser ut.

Rapport från styrelsemötet 13 mars

Styrelsen har fått preliminär information om att bygglovet för balkonger beviljats. Arbetet i projektet fortsätter med att bedöma konsekvenser av eventuella restriktioner i beslutet.

Styrelsen beslutade boka in årets stämma den 23 maj. Lokal blir, i likhet med de senaste åren, HC2 på Chalmersområdet.