Alla inlägg av Anna Bolling

Rapport från styrelsemötet 13 september

Två överlåtelser sedan föregående möte. Kvadratmeterpriserna stabila på en nivå strax under toppnoteringarna från hösten 2017.

Underhållsplanen uppdaterad och styrelsen har haft stöd av en konsult som besiktigat husen på plats.

Flera bostadsrättsföreningar i området har kontaktats av bilpoolsföretaget Sunfleet. I korthet vill Sunfleet hyra enstaka parkeringsplatser i utbyte mot en kombination av hyra och rabatter till föreningens medlemmar. Styrelsen har inte tagit ställning till förslaget, men kontaktar tillsammans med andra föreningar Sunfleet för att få klarhet i hur erbjudandet ser ut.

Rapport från styrelsemötet 15 augusti

Under en period har det förekommit problem med TV-mottagningen och vi påminner om vikten av att vara aktsam om antennuttaget och de kablar som finns i lägenheten. Om skador skulle uppstå på kabeln i din lägenhet påverkar det även grannarna. Läs mer här.

Styrelsen beslutade att komplettera ordningsreglerna med en uppmaning att avstå från rökning intill husen. Lägenheternas luftintag ligger i fönsterkanterna och kan rökning ske bara några meter bort så skulle det avsevärt förbättra luftkvaliteten inomhus för många lägenheter. Sprid med fördel denna uppmaning även till era gäster.

Sedan föregående möte har vi nöjet att välkomna en ny medlem i föreningen.

Arbetet med budget för 2019 har påbörjats.

 

Status balkongprojektet

Balkongprojektet fortsätter och styrelsen har tagit emot preliminära bygglovshandlingar från arkitekterna. Utformningen av balkongerna är ett resultat av konstruktionsmässiga möjligheter samt motiverade av ekonomiska belastningar.

Här hittar du ritningarna:

Ritningar – balkonger

Om du har frågor – kontakta styrelsen via mail eller besök styrelseexpeditionen onsdag 15 aug klockan 18.

Mottagning av TV4

Några medlemmar har kontaktat styrelsen ang. problem med att ta emot TV4. För att avhjälpa problemet – ställ om er TV från analog till digital mottagning och gör en kanalsökning.

Föreningens analoga basutbud upphörde 2013-01-31 – se informationen om TV-kanaler.

Vid detta datum för drygt fem år sedan sades all service upp avseende denna utrustning, men vi demonterade inte fungerande delar utan har låtit dessa tjäna sin livslängd ut. Förändringen gjorde det möjligt att varaktigt sänka månadsavgiften för varje lägenhet med ca 100 kr.

TV4 är tillgänglig digitalt och utan abonnemangskostnad. I princip alla TV-mottagare tillverkade under de senaste 15 åren kan ta emot denna signal, men det finns boxar för ca 350 kr (engångskostnad) om man skulle vilja komplettera en äldre TV.

Det är inte aktuellt att återuppta den analoga distributionen av TV4.

Rapport från styrelsemötet 22 april

En överlåtelse sedan föregående möte.

Styrelsen godkänner föreningens årsredovisning.

Trappan till affärslokalen ”Mona livs” (baksidan av huset) är i behov av renovering, likaså trappan vid frisören. En offert har inkommit, men styrelsen beslutar begära in ytterligare två innan arbetet beställs.

Styrelsen har fått in anmälningar på störningar från lägenhet. Beslut att skicka ut information till samtliga delägare till lägenheten för att tydliggöra vilka ordningsregler som finns i föreningen.

Det har uppstått problem med fågelmatning från lägenheter – detta kan orsaka att råttor lockas hit och dessa gnagare har redan tidigare orsakat problem för föreningen, t.ex. med avbitna kablar. Styrelsen beslutar att sätta upp anslag om problemet i samtliga trappuppgångar.

Påminnelse – föreningsstämman äger rum den 10 maj. Välkommen!

Rapport från styrelsemötet 22 mars

En överlåtelse sedan föregående möte.

Det har uppstått problem med sopor som borde källsorteras (t.ex. glas) i trappuppgång 19B. Styrelsen kommer att gå ut med information i denna trappuppgång gällande sophanteringen.

Låscylindrar mellan entréer och källargångar har börjat kärva och byts därför ut fortlöpande.

Den årliga brandöversynen är nu gjord. Förslag på att komplettera med brandlarm i tvättstugor, torkrum samt källargångar för att ytterligare stärka brandsäkerheten i fastigheterna. Styrelsen beslutar att begära in offert för detta.

Samtliga lägenheter är nu godkända gällande avloppsspolning.

Det pågår för tillfället upprustning av belysningar på föreningens båda uteplatser.

Föreningens robotgräsklippare behöver förses med en ”hundkoja”, där den kan förvaras samt laddas. Styrelsen kommer att kolla på möjligheter till detta.

Ansökan för bygglov till redskapsbod samt lusthus är på gång, fullständiga handlingar kommer inom kort att skickas in.

Styrelsen har tagit del av offerter avseende Störningsjour. Kostnaden för ett sådant avtal är orimligt hög i förhållande till den eventuella nyttan. Styrelsen beslutade fortsätta med förebyggande arbete och att titta på andra lösningar för att öka tryggheten och minska antalet störningar i föreningen.

Rapport från styrelsemötet 15 februari

En överlåtelse sedan föregående möte.

Det har kommit förslag från medlem att öppna sopnedkasten igen, men styrelsen beslut att hålla dessa stängda står fast då lösningen med ett öppet nedkast per trappuppgång kraftigt minskat problem och stopp i sophanteringen.

Styrelsen beslutar att söka bygglov samtidigt för den redskapsbod samt lusthus som planeras att byggas i vår gemensamma trädgård.

Föreningsstämman kommer att äga rum den onsdag 10 maj.

Orsaken till problemen i datanätet under januari var routrar av modellen D-Link DIR-809 som på grund av bristfällig programvara orsakar extrema mängder skräptrafik. Vilket i sin tur medför stora störningar då vissa routrar och datorer har svårt att skilja mellan detta “brus” och den önskade trafiken. Åtgärder har nu tagits för att lösa problemet. Styrelsen rekommenderar medlemmar som köper egen router att undvika DIR-809.

Det har kommit önskemål från medlem om att styrelsen ska gå ut med information om vad för regler som gäller kring renoveringsarbeten och fester. Styrelsen kommer inom kort att ge alla medlemmar information om detta i brevlådan. Styrelsen har även varit i kontakt med Störningsjouren om vad de kan erbjuda för tjänster, beslut angående detta planeras att ta på kommande möte.

Rapport från styrelsemötet 18 januari

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

Arbete med bokslut 2016 har påbörjats.

Förfrågningar har skickats ut till företag som erbjuder störningsjour, men inga offerter har ännu inkommit.

Antalet felanmälningar av bredband har varit högre än normalt de senaste veckorna. Felsökning pågår i samarbete med internetleverantören och vår leverantör av nätverkshårdvara.

Rapport från styrelsemötet 14 december

Styrelsen godkänner budgetförslaget för 2017. Månadsavgiften kommer att lämnas oförändrad även detta år.

Arbetet med trädbeskärning på vår gård kommer att ske 9:e och 10:e januari nästa år.

Den 14 december monterades trappräcket på vår nya trappa i trädgården. Eventuellt kommer räcket att målas svart till våren.

Styrelsen behandlar medlemsförslag om möjligheten att köpa in tjänst för störningsjour. Styrelsen beslutar begära in mer information avtalen.