Alla inlägg av Anna Bolling

Rapport från styrelsemötet 5 maj

Grannföreningen Johanneberg 1936 har tagit initiativ till samverkan för bättre snöskottning kring entréer och på våra gångbanor. Styrelsen ser positivt på detta och bedömer att samverkan kan leda till höjd kvalitet.

Styrelsen behandlade utkast till nya stadgar och ordningsregler som kommer att presenteras inför stämman 2 juni.

Ett extra styrelsemöte bokades in den 12 maj för att behandla helårsbokslutet för 2020 då redovisningskonsulterna inte haft möjlighet att slutföra sitt arbete inför detta möte.

Balkongprojektet v18

Monteringen av balkonger på Gibraltargatan inleds vecka 19. Lägenheter där återmonteringen av radiator är klar behöver inte längre ha kvar golvpapp och plast. Efter balkongerna är monterade återstår plåtarbeten.

Arbetena på Engdahlsgatan 4 har startat denna vecka med montering av byggnadsställningar.

Rapport från styrelsemötet 7 april

En överlåtelse sedan föregående möte. Föreningsstämma planeras till 2 juni – samma digitala format som 2020. Stadgar och ordningsregler behöver uppdateras på grund av förändringar i lagstiftning och nya förutsättningar då ett stort antal lägenheter inom kort har balkonger. Förslag kommer i stämmohandlingarna vecka 18.

Rapport från styrelsemötet 10 mars

Tre överlåtelser sedan föregående möte.

Balkongprojektet fortskrider. Ordningsregler för balkongerna kommer att fattas beslut om på föreningens stämma.

Styrelsen har fått information från Göteborgs Energi angående elstolpar för föreningen. Göteborgs Energi kommer att göra ett besök på plats.

Rapport från styrelsemötet 10 februari

En överlåtelse sedan föregående möte.

Styrelsen tar del av erfarenheter från grannföreningen avseende installation av fordonsladdare.

Balkongprojektet fortsätter enligt plan och de närmaste förestående åtgärderna är demontering av element där de behöver flyttas för att ge plats för balkongdörrarna.

En kontroll av ventilationen (OVK) behöver genomföras, men kan ske tidigast i vår/sommar pga. pandemiläget.

Rapport från styrelsemötet 13 januari

Balkongprojektet väntas dra igång vecka 5. Den fas som nu inleds kommer att innebära bullriga arbeten dagtid. För insamling och överlämning av lägenhetsnycklar till entreprenören ansvarar Bo Mattsson, Engdahlsgatan 4B. Särskild information kommer inom kort till de lägenheter som berörs i första omgången. En detaljerad tidsplan över de planerade arbetena är på gång.