Kategoriarkiv: Okategoriserade

Balkongprojektet åter igång

Denna infon har både mejlat ut och skickats hem till alla i brevlådan för att kunna signera sitt kontrakt och lämnar till Madeleine Swedner LGH 18 om man vill bygga balkong.

Om vi kan hjälpas åt att få in allt innan 20 september så är planen att börja bygga i slutet av oktober eller början på november! Äntligen ska vi få balkonger till Johanneberg 1937!

Ni som har gavellägenhet kommer att få offerter i början av v.37 och det som ni behöver ta ställning till är om ni vill bygga på långsidan nu eller om ni vill avvakta och se om vi får igenom bygglovet för att kunna bygga på gaveln.

Vi har inte fått bygglov för gavlarna utan detta gäller enbart långsidorna.

Leverantören följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Är man i riskgrupp och känner sig orolig men gärna vill bygga en balkong nu så kan man beställa så att Balcona bygger upp en skyddsvägg som extra säkerhet men detta bekostas av medlemmen själv ca 2500kr. Om man önskar detta så mejlar man till föreningens mejl balkonger@johanneberg1937.se.

Jag vill ge er alla en heads up på att jag kommer att skicka ut offerter till samtliga under denna veckan där det finns ett avtal som man signerar om man tackar ja till att bygga. För att säkerställa att vi inte missar någon så vill jag att även om man har tackat ja innan så gör man det igen. Jag kommer även denna gången att lämna ett kuvert i allas brevlåda då vi behöver ha svaret signerat från alla som vill bygga.

På skrivet avtal vill jag ha signerat och klart senast den 20 september om man vill bygga balkong. Jag behöver ha allas påskrivna avtal till min brevlåda så lämna det hos mig på Gibraltargatan 19 C Lgh 18.

Är det någon medlem som inte har fått mätt sin balkong än men vill bygga så behöver ni kontakta mig snarast och absolut senast 30 september.

Avtalet är bindande och sätts upp mellan medlemmen och föreningen. Betalningen av balkongen ansvarar varje medlem för att sätta in på föreningens konto med 50% av kostnaden 1 novbember och resterande del 1 decembernovember. Märk din betalning med ditt lägenhetsnummer. Mer info om hur du gör betalningen kommer.

Till er som bor på gaveln – OBS Vi behöver ha ert svar senast 20 september

Vi har inte fått bygglov för gaveln men planerar för att försöka igen men det kommer att ta tid och ni som bor i gaveln har nu två alternativ.

  1. Här får man som medlem ta ställning till följande
    Bygga på långsidorna nu under hösten och få offert på det nu
  2. Vänta med att bygga på långsidorna för att invänta beslut om bygglov och här kan vi inte ens gissa oss fram någon tid när det kan bli klart. Om man väntar på att vi ska få bygglov för gaveln och det inte går igenom så ska det inte vara några problem med att bygga på långsidorna vid senare tillfälle men det kan vi inte planera för just nu

Vattenläcka – åtgärdad

En vattenläcka inträffade på eftermiddagen söndag 30 aug. Läckan påverkade allt vatten i huset på Engdahlsgatan samt varmvattnet på Gibraltargatan.

Läckan är lokaliserad och VVS-jour åtgärdade felet omkring klockan 20.

Rapport från styrelsemötet 19 augusti

Den pågående pandemin påverkar fortsatt föreningens verksamhet och styrelsen för diskussioner med balkongleverantören för att undersöka om projektet kan återupptas under betryggande former. Vi hoppas kunna återkomma med mer information inom de närmaste veckorna.

Två lägenhetsöverlåtelser sedan föregående möte. Priserna stabila på en hög nivå.

Pågående reparationer och underhåll omfattar bland annat att se över porttelefoner samt att kall- och varmvatten håller rätt temperatur. Kontakta styrelsen om du noterat problem med detta.

Styrelsemötet genomfördes som videokonferens.

Ljudnivå på innergården

Innergården är en del av bostadsrättsföreningen och ordningsreglerna inklusive tider då ljudet skall dämpas gäller även där.

Varma sommarkvällar är det viktigt att kunna öppna fönster för att hålla en rimlig inomhustemperatur, så styrelsen vill uppmana alla att visa hänsyn.

Vistas gärna på innergården dag som natt, men tänk på att hålla ljudet på normal samtalsnivå efter 22.

Rapport från styrelsemötet 3 juni

Inga nya överlåtelser sedan föregående möte. Styrelsen har öppnat för möjlighet för lägenheter på plan 4 med fönster mot Lindströmsgatan att installera markiser. Kontakta Bo Mattsson för mer information.

Flera medlemmar har kontaktat styrelsen med önskemål om att sätta upp skyltar om rökförbud vid föreningens entréer. Enligt lag föreligger rökförbund om en entré leder till en lokal dit allmänheten har tillträde. Oavsett lagkrav vill vi uppmana till hänsyn och sunt förnuft och därmed en plats för rökning en bit från husen.

Den centrala bredbandsanslutningen är uppgraderad till 10 gånger högre kapacitet utan kostnadsökning. Installationen skedde under måndagen 1 juni.

Rapport från föreningsstämman 2020

Stämman genomfördes digitalt den 13 maj med representanter från 19 lägenheter plus samverkansorganisationen.

Årsredovisningen är nu godkänd av stämman och personvalen är klara.

Styrelsens medlemmar efter stämman är: Olle Högblom, Annika Larsson, Bo Mattsson, Tomas Bolling Nilsson, Anna Bolling Kärrå, Liwia Larsson och Madeleine Swedner. Kågan Karlsson representerar HSB Göteborg.

Revisorer: Johan Svensson och Erik Karlsson (ers).

Valberedning: Lars Englund, Gunilla Klingberg och Oskar Friedrichsen.

Rapport från styrelsemötet 6 maj

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

Dräneringsarbetena på Gibraltargatan 19D är slutförda och verkar ha fått önskad effekt. Färg och puts i källargången som skadats under perioden med översvämningar kommer att återställas efter sommaren.

Föreningens webbplats kommer att kompletteras med mer information om brandskydd.

Bredbandsavtalet med A3 är förlängt och kommer innebära utökad kapacitet in i fastigheten utan att avgifterna behöver höjas.

Styrelsen beslutade att, utöver stämman, genomföra återstående styrelsemöten före sommaren som videomöten.

Brandskydd i föreningen

Har du en fungerande brandvarnare? Vet du vad du får förvara i vinds- och källarförråd respektive i din lägenhet och i trapphuset?

Styrelsen tillhandahåller brandvarnare och även vattenlarm (mot översvämning i kök), välkomna att höra av er till Bosse vid behov.

Tänk på att du inte får förvara brandfarliga varor i vare sig ditt vinds- eller källarförråd. Exempel på brandfarliga varor är gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, och diesel. De flesta sprayburkar hör också hit. I lägenheten får man förvara sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek, samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Brännbara saker får heller inte förvaras i trapphuset.