Kategoriarkiv: Okategoriserade

Rapport från styrelsemötet 13 januari

Balkongprojektet väntas dra igång vecka 5. Den fas som nu inleds kommer att innebära bullriga arbeten dagtid. För insamling och överlämning av lägenhetsnycklar till entreprenören ansvarar Bo Mattsson, Engdahlsgatan 4B. Särskild information kommer inom kort till de lägenheter som berörs i första omgången. En detaljerad tidsplan över de planerade arbetena är på gång.

Rapport från styrelsemötet 9 december

En överlåtelse sedan föregående möte. Arbetet med balkongprojektet fortsätter med inriktningen att byggstart skall ske under Q1 2021. Andra aktuella projekt är uppdatering av stadgar, ventilationskontroll och att arbeta fram underlag för eventuell installation av laddstolpar vid ett antal av föreningens parkeringsplatser.

Rapport från styrelsemötet 11 november

Två överlåtelser sedan föregående styrelsemöte. Stabila priser.

Styrelsen fastställde budget för 2021 och beslutade att lämna månadsavgifterna oförändrade.

Balkongprojektet går framåt enligt plan.

Styrelsen tittar på offerter för komplettering av vissa parkeringar med laddstolpar. Inriktningen är att en sådan satsning skall finansieras av dess användare.

Balkongprojektet åter igång

Denna infon har både mejlat ut och skickats hem till alla i brevlådan för att kunna signera sitt kontrakt och lämnar till Madeleine Swedner LGH 18 om man vill bygga balkong.

Om vi kan hjälpas åt att få in allt innan 20 september så är planen att börja bygga i slutet av oktober eller början på november! Äntligen ska vi få balkonger till Johanneberg 1937!

Ni som har gavellägenhet kommer att få offerter i början av v.37 och det som ni behöver ta ställning till är om ni vill bygga på långsidan nu eller om ni vill avvakta och se om vi får igenom bygglovet för att kunna bygga på gaveln.

Vi har inte fått bygglov för gavlarna utan detta gäller enbart långsidorna.

Leverantören följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Är man i riskgrupp och känner sig orolig men gärna vill bygga en balkong nu så kan man beställa så att Balcona bygger upp en skyddsvägg som extra säkerhet men detta bekostas av medlemmen själv ca 2500kr. Om man önskar detta så mejlar man till föreningens mejl balkonger@johanneberg1937.se.

Jag vill ge er alla en heads up på att jag kommer att skicka ut offerter till samtliga under denna veckan där det finns ett avtal som man signerar om man tackar ja till att bygga. För att säkerställa att vi inte missar någon så vill jag att även om man har tackat ja innan så gör man det igen. Jag kommer även denna gången att lämna ett kuvert i allas brevlåda då vi behöver ha svaret signerat från alla som vill bygga.

På skrivet avtal vill jag ha signerat och klart senast den 20 september om man vill bygga balkong. Jag behöver ha allas påskrivna avtal till min brevlåda så lämna det hos mig på Gibraltargatan 19 C Lgh 18.

Är det någon medlem som inte har fått mätt sin balkong än men vill bygga så behöver ni kontakta mig snarast och absolut senast 30 september.

Avtalet är bindande och sätts upp mellan medlemmen och föreningen. Betalningen av balkongen ansvarar varje medlem för att sätta in på föreningens konto med 50% av kostnaden 1 novbember och resterande del 1 decembernovember. Märk din betalning med ditt lägenhetsnummer. Mer info om hur du gör betalningen kommer.

Till er som bor på gaveln – OBS Vi behöver ha ert svar senast 20 september

Vi har inte fått bygglov för gaveln men planerar för att försöka igen men det kommer att ta tid och ni som bor i gaveln har nu två alternativ.

  1. Här får man som medlem ta ställning till följande
    Bygga på långsidorna nu under hösten och få offert på det nu
  2. Vänta med att bygga på långsidorna för att invänta beslut om bygglov och här kan vi inte ens gissa oss fram någon tid när det kan bli klart. Om man väntar på att vi ska få bygglov för gaveln och det inte går igenom så ska det inte vara några problem med att bygga på långsidorna vid senare tillfälle men det kan vi inte planera för just nu

Vattenläcka – åtgärdad

En vattenläcka inträffade på eftermiddagen söndag 30 aug. Läckan påverkade allt vatten i huset på Engdahlsgatan samt varmvattnet på Gibraltargatan.

Läckan är lokaliserad och VVS-jour åtgärdade felet omkring klockan 20.

Rapport från styrelsemötet 19 augusti

Den pågående pandemin påverkar fortsatt föreningens verksamhet och styrelsen för diskussioner med balkongleverantören för att undersöka om projektet kan återupptas under betryggande former. Vi hoppas kunna återkomma med mer information inom de närmaste veckorna.

Två lägenhetsöverlåtelser sedan föregående möte. Priserna stabila på en hög nivå.

Pågående reparationer och underhåll omfattar bland annat att se över porttelefoner samt att kall- och varmvatten håller rätt temperatur. Kontakta styrelsen om du noterat problem med detta.

Styrelsemötet genomfördes som videokonferens.

Ljudnivå på innergården

Innergården är en del av bostadsrättsföreningen och ordningsreglerna inklusive tider då ljudet skall dämpas gäller även där.

Varma sommarkvällar är det viktigt att kunna öppna fönster för att hålla en rimlig inomhustemperatur, så styrelsen vill uppmana alla att visa hänsyn.

Vistas gärna på innergården dag som natt, men tänk på att hålla ljudet på normal samtalsnivå efter 22.