Resultat av energideklaration

Föreningens hus energideklarerades 2011-04-26. Resultatet var gott – energiförbrukningen ligger i nivå med nybyggda hus. Vi använder 112 kWh/m² och år. Liknande hus 126 – 153 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Energideklarationen bekräftar tydligt att våra investeringar och kontinuerliga arbete för lägre energiförbrukning ger avkastning.