Rapport från styrelsemötet 8 juni

Fyra lägenheter i föreningen har sålts under maj månad. Prisnivån är ungefär densamma som under det senaste halvåret – 30 000 – 39 000 kr per kvadratmeter. Lägre kvadratmeterpris för de större lägenheterna.

Projektet med byte av lås som beslutades vid föreningsstämman pågår. Offerter kommer in, men arbetsbelastningen hos leverantörerna gör att monteringen inte kan inledas förrän efter semestrarna.

Trevlig sommar!

Styrelsen