Alla inlägg av admin

Rapport från styrelsemötet 11 april

Inga lägenhetsförsäljningar har ägt rum sedan föregående möte. Föreningens bokslut granskas just nu av revisorerna och vi hoppas kunna göra handlingarna tillgängliga i god tid före stämman. Trädgården rustas för fullt inför sommarsäsongen och styrelsen beslutade köpa in belysning för att öka trivseln vid den norra uteplatsen.

 

Rapport från styrelsemötet 14 mars

Inga lägenhetsöverlåtelser har genomförts sedan föregående möte. Arbetet med att rusta trädgården för våren har påbörjats. En vattenläcka upptäcktes i fastigheten på Engdahlsgatan, men skadorna är begränsade och torkning har påbörjats.

Rapport från styrelsemötet 15 feb

Inga lägenheter hade sålts sedan föregående möte. Ett outnyttjat vindsutrymme har hyrts ut. Arbetet med bokslutet för 2011 har påbörjats och prognosen är i nivå med budget. Några äldre signalkablar i källaren kommer att bytas för att förbättra porttelefonernas funktion på Engdahlsgatan 2.

Rapport från styrelsemötet 18 jan

Årets första styrelsemöte ägde rum 18 jan. Vi har haft två lägenhetsöverlåtelser sedan decembermötet och priserna har sjunkit något till ett snitt på 34000 kr per kvadratmeter. Vi fick in ett stort antal offerter på fastighetsskötsel och ny leverantör från 1 januari är HSB Göteborg.

Nästa expedition är 1 februari klockan 18:30.

Rapport från styrelsemötet 7 dec

Vi har haft en lägenhetsöverlåtelse sedan novembermötet och priserna ligger kvar omkring 35000 kr per kvadratmeter. Budgeten för 2012 innebär fortsatt oförändrad månadsavgift.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Nästa expedition äger rum 18 januari.

Rapport från styrelsemötet 23 nov

Sedan föregående möte har vi haft en ny lägenhetsöverlåtelse. Fortsatt stabilt prisläge – drygt 35000 kr / kvadratmeter. Detaljer kring det nya fastighetsskötaravtalet kommer att presenteras inom kort. Årets sista styrelsemöte äger rum 7 december.

Rapport från styrelsemötet 26 okt

Sedan föregående möte har vi haft 3 överlåtelser varav 2 till nya medlemmar. Priser mellan 29500 och 37000 kr per kvadratmeter. Problemen med inträngande vatten i källaren på hus 1 har upphört. Någon entydig förklaring har inte kunnat hittas, men att vattentrycket plötsligt upphörde tyder på att en stor dag- eller dricksvattenläcka funnits i området som nu är tätad. Källargången kommer att repareras och grundvattenpumparna ses över så att huset är väl rustat för tjäle och vårflod. Vår nuvarande fastighetsskötare har sagt upp avtalet för att byta inriktning på sin verksamhet och upphandling av ny leverantör pågår. Intresset från marknaden är stort, så vi ser goda möjligheter att hitta en prisvärd och högkvalitativ leverantör.

Rapport från styrelsemötet 28 sep

Tre lägenhetsöverlåtelser sedan föregående möte. Inga toppnoteringar prismässigt – intervallet var 29000 – 34000 kr per kvadratmeter. Arbetet med att byta ut lägenhetslås av äldre modell har påbörjats och beräknas pågå ca 2 veckor. Arbetet med budget för 2012 pågår och vi räknar med att hålla månadsavgiften oförändrad.

Rapport från styrelsemötet 31 aug

Fyra lägenheter har överlåtits under sommaren. Prisnivån är stabil – fortsatt cirka 30 000 – 41 000 kr per kvadratmeter, lägre kvadratmeterpris för de större lägenheterna.

Utvärderingen av offerterna för bytet av lås på lägenhetsdörrar är i sitt slutskede, så installationen kan sannolikt påbörjas under september månad.

Under hösten kommer styrelsen att gå ut med en offertförfrågan för nytt fastighetsskötaravtal. Förslag på förbättringsområden när det gäller fastighetsskötseln välkomnas!

Rapport från styrelsemötet 8 juni

Fyra lägenheter i föreningen har sålts under maj månad. Prisnivån är ungefär densamma som under det senaste halvåret – 30 000 – 39 000 kr per kvadratmeter. Lägre kvadratmeterpris för de större lägenheterna.

Projektet med byte av lås som beslutades vid föreningsstämman pågår. Offerter kommer in, men arbetsbelastningen hos leverantörerna gör att monteringen inte kan inledas förrän efter semestrarna.

Trevlig sommar!

Styrelsen