Rapport från föreningsstämman

Beslut i korthet:

Årsredovisningen godkändes och finns att hämta från webbsidan.

Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag avseende personvalen:

 

 • Eric Herngård har ett år kvar på sitt mandat som ledamot.
 • David Breideby valdes till ledamot för 1 år (nyval)
 • Bo Mattsson valdes till ledamot för 2 år (omval)
 • Tomas Nilsson valdes till ledamot för 2 år (omval)
 • Erik Rökaas valdes till ledamot för 1 år (nyval)
 •  Frida Ekblom valdes till suppleant för 1 år (nyval)
 •  Olle Högblom valdes till suppleant för 1 år (nyval)
 •  Shahin Mokhlesian valdes till suppleant för 1 år (nyval)
 •  Johan Wallén valdes till suppleant för 1 år (omval)
 • Johan Svensson valdes till revisor för 1 år (omval)
 • Cathrine Rydstedt valdes till revisorssuppleant för 1 år (omval)
 • Lena Lind valdes till ledamot av valberedningen (sammankallande) för 1 år (omval)
 •  Lars Englund valdes till ledamot av valberedningen för 1 år (omval)