Rapport från styrelsemötet 9 maj

Två nya lägenhetsöverlåtelser noterades. Priserna är högre än tidigare och ligger nu omkring 40000 kr per kvadratmeter. Reparationer och förbättringar har genomförts i hyreslokalerna. Kallelsen till föreningsstämman delades ut – inga motioner eller propositioner på dagordningen till årets stämma.