Alla inlägg av Tomas Bolling Nilsson

Datanätet fungerar åter normalt

Ett antal lägenheter drabbades av störningar i internettjänsten under tisdagen medan det fungerade normalt hos andra.

Efter felsökning tillsammans med grannföreningen kunde felet avhjälpas under kvällen. Ett hårdvarubyte hos kapacitetsleverantören medförde att justeringar i inställningar krävdes. Med dessa på plats fungerar nätet åter normalt.

Internetproblem

Det är viktigt att du alltid använder de inställningar du fått av bostadsrättsföreningen. Har du ej papperet kvar – kontakta oss på it@johanneberg1937.se

Felsökningsguide

Guide för felsökning

  1. Säkerställ att felet inte ligger i den trådlösa förbindelsen mellan din dator och din router. Koppla datorn med sladd direkt till routern. Om det fungerar då är det uteslutet att felet ligger hos leverantören eller i bostadsrättsföreningens nät.
  2. Kontrollera att sladden från datauttaget i väggen går den uttaget märkt ”WAN” eller ”Internet” på din router. Detta uttag har ibland också en avvikande färg. Om sladden istället går till något av de andra uttagen går du miste om brandväggsfunktionen i routern och öppnar vägar in för obehöriga.
  3. Kontrollera att sladden mellan routern och lägenhetens uttag inte är klämd, skadad eller glappar. Om den är sliten – byt ut.
  4. Gå till webbplatsen https://sv.vpnmentor.com/verktyg/ipinfo/. Under rubriken ”Your IP Address Is:” visas din adress. Den ska börja på 109 eller 83.209 när du surfar via bostadsrättsföreningens nät. Om inte – leta fram de inställningar du fått från bostadsrättsföreningen och gör om konfigurationen av routern.

Installation i router

De flesta routrar har två lägen för internetuppkopplingen – ”static” eller ”dhcp”. I vårt nät skall du använda ”Static” för bästa prestanda. Routerleverantörens support kan hjälpa dig med handhavandet när du har inställningarna från bostadsrättsföreningen till hands. Vi har även en enkel instruktion på denna sida. Avser fabrikat Netgear, men det fungerar på ungefär samma sätt i routrar från andra märken.

Rapport från styrelsemötet 15 jan

Styrelsen arbetar just nu med föreningens bokslut för att kunna presentera en årsredovisning i god tid före årets stämma. Inga nya överlåtelser sedan föregående styrelsemöte.

Göteborg Energi kommer under våren/vintern att modernisera sin utrustning i vår värmeanläggning och i samband med det undersöker styrelsen möjligheterna att uppdatera styrning och övervakning. Målsättningen är att ytterligare effektivisera vår energianvändning.

Rapport från styrelsemötet 4 dec

Budget fastställdes med oförändrad avgift för 2014.

Mötet avslutades med glögg och fika vid uteplatsen – styrelsen tackar alla medlemmar som trotsade regn och åska och deltog.

Alla som inte hade möjlighet att vara med ber vi att här få önska en God Jul.

Rapport från styrelsemötet 9 okt

Överlåtelsepriserna fortsätter ligga på en stabil nivå för 45,5 kvm-lägenheterna – omkring 1,9 milj kr.

Arbetet med uppdatering av underhållsplanen och budget för 2014 har påbörjats.

Några fasader har fått en påväxt av alger och fasadtvätt finns i planerna för våren 2014.

Varmvattnet åter normalt

Efter tisdagens strömavbrott drabbades värmeanläggningens styrsystem av ett fel som medför att tappvarmvattnet just nu är varmare än normalt. Det finns risk att bränna sig på flödet från blandare som saknar egen termostat, så var extra uppmärksam på vattentemperaturen.

Reparation är beställd och vi uppdaterar informationen på hemsidan när vi har uppgifter om när felet kan vara avhjälpt.

Uppdaterad: Felet åtgärdades vid 11:30-tiden på onsdagen.

Rapport från styrelsemötet 29 maj

Två överlåtelser sedan föregående möte. Kvadratmeterpriser omkring 34000 kr.

Föreningen kommer under sommaren att avveckla plusgirokontot och ersätta detta med ett bankgiro. Det påverkar INTE månadsinbetalningarna av avgift för lägenhet, parkering och bredband. Det handlar alltså enbart om kontot där föreningen tar emot enstaka inbetalningar – betalning för nycklar, engångsavgiften för inkoppling av bredband etc.

Under juni och juli månad håller vi inga ordinarie styrelsemötet – välkommen tillbaka 14 augusti.

Trevlig sommar!