Rapport från styrelsemötet 12 sep

En ny lägenhetsöverlåtelse sedan augusti månad. Priserna ligger i intervallet 35 000 – 40 000 kr / kvadratmeter. Föreningens norra uteplats har fått belysning. Styrelsen har tagit emot flera önskemål om bättre bildkvalitet på TV-kanalerna och styrelsen håller på att utreda vilka möjligheter som finns och återkommer med en enkät.