Rapport från styrelsemötet 10 okt

Inga nya överlåtelser sedan föregående möte.

Resultatet från TV-enkäten visade att en stor majoritet av medlemmarna önskar att föreningen upphör med den analoga TV-mottagningen till förmån för lägre månadsavgift. Mer information om detta kommer i brevlådorna och finns under avsnittet om TV-kanaler på webbsidan.

Arbetet med budget för 2013 har påbörjats. I de ekonomiska planerna för den närmaste tiden finns bland annat att bostadsrättsföreningens lån skall amorteras i snabbare takt respektive omsättas till lägre ränta i syfta att reducera kostnaderna.

7 november markerar vi slutet för årets säsong på uteplatserna med en grillkväll. Detaljer kommer att anslås i trapphusen.