Rapport från styrelsemötet 7 nov

En lägenhet har bytt ägare sedan föregående mötet. Priset tangerade den tidigare toppnoteringen, så intresset för att bo i våra hus är fortsatt stort.

Budget för 2013 antogs och som planerat sänks avgiften med 100 kr per lägenhet med anledning av förändringen i TV-utbud.

Efter mötet bemannades grillarna vid uteplatsen och vi tackar alla medlemmar som trotsade regnet för en trevlig kväll!