Rapport från styrelsemötet 16 jan

Inga överlåtelser sedan föregående möte. Styrelsen tittar på möjligheten att upprätta en e-postlista för att enklare nå ut med snabb information. Urkopplingen av det analoga TV-utbudet är beställd till 31 januari.