Rapport från styrelsemötet 29 maj

Två överlåtelser sedan föregående möte. Kvadratmeterpriser omkring 34000 kr.

Föreningen kommer under sommaren att avveckla plusgirokontot och ersätta detta med ett bankgiro. Det påverkar INTE månadsinbetalningarna av avgift för lägenhet, parkering och bredband. Det handlar alltså enbart om kontot där föreningen tar emot enstaka inbetalningar – betalning för nycklar, engångsavgiften för inkoppling av bredband etc.

Under juni och juli månad håller vi inga ordinarie styrelsemötet – välkommen tillbaka 14 augusti.

Trevlig sommar!