Överlåtelser under 2012

Avsnittet om årets försäljningar har tyvärr fallit bort ur årsredovisningen. Under 2012 har det genomförts 7 överlåtelser med priser från cirka 33 – 43 tkr/kvadratmeter.