Rapport från styrelsemötet 6 nov

En ny överlåtelse i samma prisläge som tidigare – en bit över 40 tkr/kvm.

Budgetarbetet snart i mål – avgiften behålls oförändrad under 2014.