Rapport från styrelsemötet 9 okt

Överlåtelsepriserna fortsätter ligga på en stabil nivå för 45,5 kvm-lägenheterna – omkring 1,9 milj kr.

Arbetet med uppdatering av underhållsplanen och budget för 2014 har påbörjats.

Några fasader har fått en påväxt av alger och fasadtvätt finns i planerna för våren 2014.