Rapport från styrelsemötet 15 jan

Styrelsen arbetar just nu med föreningens bokslut för att kunna presentera en årsredovisning i god tid före årets stämma. Inga nya överlåtelser sedan föregående styrelsemöte.

Göteborg Energi kommer under våren/vintern att modernisera sin utrustning i vår värmeanläggning och i samband med det undersöker styrelsen möjligheterna att uppdatera styrning och övervakning. Målsättningen är att ytterligare effektivisera vår energianvändning.