Rapport från styrelsemötet 6 aug

Tre överlåtelser sedan föregående möte. Stabila och höga priser – cirka 44 000 kr per kvadratmeter.

Planerna på att bygga ett växthus på gården samt tak över cykelställ skjuts på framtiden på grund av att de fortfarande är bygglovspliktiga med nuvarande lagstiftning. De lättnader som kom i somras omfattar endast fastigheter som ägs av privatpersoner.

/ Anna Bolling