Rapport från styrelsemötet 3 december

Två överlåtelser sedan förra mötet.

Styrelsen beslutar att godkänna budgetförslaget.

Styrelsen beslutar att det blir oförändrade avgifter under år 2015.

Fastighetsansvarig styrelsemedlem får i uppdrag att se över den trasiga trappan i uppgång 19D.

Det finns nu ny belysning på uteplatsen på prov.

Mötet avslutas och styrelsen anordnar glöggkväll för föreningens medlemmar under kvällen.