Rapport från styrelsemötet 5 november

En överlåtelse sedan förra mötet.

Angående råttproblemet, Nomor har placerat ut betesstationer och serviceavtal är nu upprättat.

Glöggkväll anordnas tredje december, inbjudningar kommer finnas på informationstavlorna i respektive trappuppgång inom kort.