Internetproblem

Det är viktigt att du alltid använder de inställningar du fått av bostadsrättsföreningen. Har du ej papperet kvar – kontakta oss på it@johanneberg1937.se

Felsökningsguide

Guide för felsökning

  1. Säkerställ att felet inte ligger i den trådlösa förbindelsen mellan din dator och din router. Koppla datorn med sladd direkt till routern. Om det fungerar då är det uteslutet att felet ligger hos leverantören eller i bostadsrättsföreningens nät.
  2. Kontrollera att sladden från datauttaget i väggen går den uttaget märkt ”WAN” eller ”Internet” på din router. Detta uttag har ibland också en avvikande färg. Om sladden istället går till något av de andra uttagen går du miste om brandväggsfunktionen i routern och öppnar vägar in för obehöriga.
  3. Kontrollera att sladden mellan routern och lägenhetens uttag inte är klämd, skadad eller glappar. Om den är sliten – byt ut.
  4. Gå till webbplatsen https://sv.vpnmentor.com/verktyg/ipinfo/. Under rubriken ”Your IP Address Is:” visas din adress. Den ska börja på 109 eller 83.209 när du surfar via bostadsrättsföreningens nät. Om inte – leta fram de inställningar du fått från bostadsrättsföreningen och gör om konfigurationen av routern.

Installation i router

De flesta routrar har två lägen för internetuppkopplingen – ”static” eller ”dhcp”. I vårt nät skall du använda ”Static” för bästa prestanda. Routerleverantörens support kan hjälpa dig med handhavandet när du har inställningarna från bostadsrättsföreningen till hands. Vi har även en enkel instruktion på denna sida. Avser fabrikat Netgear, men det fungerar på ungefär samma sätt i routrar från andra märken.