Rapport från styrelsemötet 11 feb

En överlåtelse sedan föregående möte.

Styrelsen fortsätter diskutera den finansiella planen, lån samt placering av överlikviditet. Ett av föreningens större lån omsätts till betydligt lägre ränta än tidigare.

Trappan i 19D är lagad.