Rapport från styrelsemötet 11 mars

En överlåtelse sedan föregående möte.

Styrelsen diskuterar möjligheten till en trappa vid norra uteplatsen, förslag läggs fram. Styrelsen kommer arbeta vidare med detta.

Samordning av inköp av persienner, enkäter till medlemmar har delats ut. Två leverantörer har tittat på projektet.

Styrelsen kommer se över innehållet i fastighetsskötaravtalet eftersom inte städningen sköts ordentligt, bland annat i cykelförrådet.